W dniu 17 września 2020 roku w Nowych Gutach odbyła się konferencja pn. „Ekologiczne, ekonomiczne i społeczne aspekty stosowania nieselektywnych metod połowów w gospodarce rybackiej”. Wydarzenie podsumowuje projekt współpracy realizowany przez LGD Mazurskie Morze, LGD Zalew Zegrzyński i lokalną grupę działania z Finlandii. Podczas Konferencji poruszano m.in. bardzo istotny problem dotykający większości wód w Polsce tj. postępującej eutrofizacji wód  i zachwiania równowagi biologicznej pomiędzy gatunkami ryb drapieżnych i ryb karpiowatych na korzyść ryb karpiowatych. Struktura gatunkowa odłowów zarówno rybackich jak i wędkarskich ukierunkowana jest na ryby drapieżne. Dlatego potrzebna jest ochrona tej grupy (ochrona tarła, zarybiania, przestrzegania limitów połowowych) pełniącej ważną rolę w utrzymywaniu równowagi biologicznej w połączeniu z  zintensyfikowaniem odłowów mniej cennych ryb karpiowatych z którymi usuwany jest duży ładunek biogenów, przyczyniających się do degradacji wód. 

W dniu 17.09.2020 biuro LGD jest nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy

Zapraszamy przedstawicieli podmiotów prowadzących świetlice wiejskie (bądź planujących prowadzenie) oraz ich pracowników i wolontariuszy do wzięcia udziału w dwudniowym spotkaniu, któremu będzie przyświecało hasło Dobre Miejsca. Wiecej informacji pod linkiem http://federacjafosa.pl/2020/09/03/dobre-miejsca-pierwsze-spotkanie-14-15-wrzesnia/

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w IX Forum Inicjatyw Loklanych "Aktywne społeczności Warmii i Mazur" - priorytety, trendy, innowacje".

Więcej informacji pod linkiem http://www.forumanimatorow.org/aktualnosci/99,ix-forum-inicjatyw-lokalnych-aktywne-spolecznosci

Informujemy, iż nastąpiła zmiana załącznika nr 4 LSR (Regulamin Rady Decyzyjnej). Nowy dokument w załączeniu.

Burmistrz Orzysza zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących opracowywanego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obrębów Pianki, Grądy Aleksandrowo.

Więcej informacji pod adresem http://orzysz.pl/index.php?wiad=21110
program rozwoju obszarow wiejskich