Uprzejmie informujemy, iż w dniu 09.02.2023 r. biuro LGD "Mazurskie Morze" będzie nieczynneZa utrudnienia przepraszamy.

Przedstawiamy aktualny harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie. Ostatni planowany nabór z zakresu "podejmowania działalności" zamierzamy ogłosić na naszej stronie 2 stycznia. Planowany termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków to 23 stycznia 2023 roku.

k4

Przedstawiamy załącznik do uchwały Rady Decyzyjnej w zakresie weryfikacji zgodności z LSR operacji własnej LGD.

Przedstawiamy tekst Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 po zmianach wprowadzonych na Walnym zebraniu 28 października.

Szanowni Państwo,

W załączeniu przekazujemy pismo Pana Janusza Kowalskiego, Sekretarza Stanu w MRiRW, dotyczące II edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci ze szkół podstawowych.

Organizatorem konkurs pn. „My i RYBY – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił otoczenie wokół nas?", jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

plakat konkurs II edycja

program rozwoju obszarow wiejskich