W dniu 10.05.2022 r. Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” wzięła udział w akcji 100 dębów na 100-lecie Związku OSP RP. Dwadzieścia drzewek zostało posadzonych na terenie Camper Park Aris. W sadzeniu pomogli pracownicy biura LGD.

 

Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” informuje, że w wyznaczonym terminie żaden podmiot nie złożył informacji o zamiarze realizacji operacji w ramach przedsięwzięcia 3.2.2 podejmowanie wspólnych działań dla tworzenia, rozwoju i promocji atrakcji turystycznych i innych lokalnych produktów i usług w ramach partnerstw terytorialnych lub branżowych.

LGD w dniu 15 marca 2022 r. zamieściło na swojej stronie internetowej ogłoszenie zapraszające do składania zgłoszeń podmiotów zainteresowanych realizacją operacji w powyższym zakresie. Termin zgłaszania wyznaczony został na 16 kwietnia 2022 r. do godz. 12.00. W wyznaczonym terminie nie wpłynęło do LGD „Mazurskie Morze” żadne zgłoszenie.

Zarząd LGD „Mazurskie Morze” zdecydował, że przygotuje i złoży wniosek o dofinansowanie operacji własnej LGD realizowanej w ramach przedsięwzięcia 3.2.2 podejmowanie wspólnych działań dla tworzenia, rozwoju i promocji atrakcji turystycznych i innych lokalnych produktów i usług w ramach partnerstw terytorialnych lub branżowych.

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w OlsztynieOśrodek Enterprise Europe Network działający przy Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie oraz Stowarzyszenie Wzornictwo Przemysłowe Warmii i Mazur działające pod marką Designtodobre zapraszają przedsiębiorców z województwa warmińsko-mazurskiego do udziału w cyklu warsztatów:
Zarządzanie innowacją w przedsiębiorstwach jako atrybut ekspansji rynkowej, które odbędą się w

Tiffi Boutique Hotel, ul. Żeglarska 7, Olsztyn 17 maja, 25 maja i 2 czerwca 2022 w godzinach 9:00 – 13:00:
 
17 maja 2022: Projektowanie innowacji produktowych w przedsiębiorstwach
25 maja 2022: Projektowanie innowacji usługowych  w przedsiębiorstwach
2 czerwca 2022: Projektowanie uniwersalne w przedsiębiorstwach
Możliwy jest udział w jednym, dwóch lub trzech warsztatach.

Operacja pt. Mapa Interaktywna „Wszystkie Ryby Mazurskiego Morza".  
mająca na celu utworzenie edukacyjno-promocyjnej Mapy Interaktywnej służącej zachowaniu oraz upowszechnianiu rybackiego dziedzictwa kulturowego w tym rybackich kulinariów.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Mazurskie Morze przy środkach z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze.

Link do projektu:

Uprzejmie informujemy, iż dnia 02.05.2022 r. biuro LGD "Mazurskie Morze" będzie nieczynneZa utrudnienia przepraszamy.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na  budowę budynków gospodarczych wraz z zagospodarowaniem terenu jako zaplecza do rekreacji i turystyki w ramach zadania: Zagroda edukacyjna – Karczma Mazurska składająca się z rekonstrukcji XVIII wiecznej Chaty mazurskiej oraz  XVI w. kuźni.  Lokalizacja inwestycji: dz. nr 176/1, 177/1, 176/4 położonej w obrębie 1-Orzysz, wpłynęła oferta:

 Zakład Usługowo-Transportowo-Handlowy Bogusław Wisowaty,  Ul. Towarowa 13, 19-300 Ełk. Cena dla zamówienia 786 286,71 zł netto/967 132,65 zł brutto. Oferta spełnia warunki określone w postępowaniu.

Informujemy, że w postępowaniu ofertowym po dokonaniu oceny w oparciu o ustalone dla przedmiotowego postępowania kryteria wybrano ofertę złożoną przez firmę:

 Zakład Usługowo-Transportowo-Handlowy Bogusław Wisowaty,  Ul. Towarowa 13, 19-300 Ełk.

program rozwoju obszarow wiejskich