W dniach 22-23 września b.r. odbył się wyjazd szkoleniowy dla Rady Decyzyjnej, Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Biura LGD "Mazurskie Morze". Tematem szkolenia była ewaluacja wdrażania LSR, statystyka naborów, realizacja wskaźników, wykorzystanie środków w naborach, a także wymiana doświadczeń z przedstawicielami Północnokaszubskiej LGR w zakresie wdrażania LSR.

program rozwoju obszarow wiejskich