26 osób uczestniczyło 12 kwietnia w szkoleniu przeprowadzonym w Orzyszu dla Beneficjentów realizujących operacje dofinansowane ze środków PO „Rybactwo i Morze” 2014-2020. Szkolenie przeprowadzone zostało przez pracowników Biura Wdrażania PO RYBY w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie. Panie Katarzyna Alberska i Joanna Paukszto omówiły formularz wniosku o płatność, oraz zagadnienia związane z płatnościami, rozliczeniem zaliczek, składaniem sprawozdań i dokumentowaniem operacji finansowych dotyczących wydatków ponoszonych w ramach realizowanych operacji.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją ze spotkania

Pobierz:

program rozwoju obszarow wiejskich