Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” realizuje dwa projekty grantowe dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Projekty realizowane są w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD. Umowy dofinansowania zostały zawarte z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego 10 sierpnia i 25 sierpnia 2017 r.

 Jeden z projektów zatytułowany jest LGD "Mazurskie Morze" - promocja atrakcji turystycznych, oraz produktów i usług lokalnych, poprzez wsparcie działań partnerskich podmiotów z obszaru LGD i obejmuje realizację czterech zadań wybranych w ramach naboru wniosków o powierzenie grantu nr 6/2017. Zrealizowane już efekty w ramach projektu to: wydanie dwóch map promujących atrakcje turystyczne obszaru LGD, zorganizowanie wydarzenia „Dzień Kultury Kurpiowskiej” w Rybnie (gm. Sorkwity). Natomiast zadanie w ramach którego promowany jest szlak kajakowy rzeki Orzyszy jest jeszcze w trakcie realizacji. LGD na realizację tego projektu grantowego uzyskało dofinansowanie w wysokości 69.026,00zł.

Drugi projekt grantowy realizowany jest pod tytułem LGD "Mazurskie Morze" - promocja zachowania i upowszechniania dziedzictwa lokalnego - festiwale, wystawy, warsztaty, koncerty, wizyty edukacyjne i obejmuje realizację sześciu zadań wybranych w ramach naboru wniosków o powierzenie grantu nr 7/2017. Tutaj zrealizowane już zostały dwa zadania: VII festiwal Kultury Mazurskiej w Sorkwitach, oraz zorganizowanie klubu jeździeckiego dla okolicznej ludności i zagrody edukacyjnej w Nawiadach. W roku 2018 Grantobiorcy będą jeszcze realizować takie zadania jak: warsztaty historyczno-wokalne w Mikołajkach, Festiwal Kultury Pruskiej i Mazurskiej w Łupkach, zanikające i nieistniejące wsie gminy Orzysz, Święto Rybaka. LGD na realizację tego projektu grantowego uzyskało dofinansowanie w wysokości 91.973,00zł.

program rozwoju obszarow wiejskich