Zapraszamy do udziału w pierwszej edycji Akademii Liderów Pozarządowych ALPY - programu rozwoju kompetencji dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, pełniących w swoich organizacjach funkcje zarządcze (prezesi, wiceprezesi, skarbnicy, sekretarze, członkowie zarządów). Uczestnictwo w programie jest całkowicie bezpłatne.

Dzięki uczestnictwu w Akademii przedstawiciel waszej organizacji może podwyższyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie: a. budowania wiarygodnej marki organizacji, b. efektywnego prowadzenia dialogu z sektorem publicznym z partycypacyjnym udziałem w tworzeniu polityk publicznych, c. kreowaniu profesjonalnych usług w ramach zadań zleconych przez samorządy.

Na uczestników I edycji Programu Akademia Liderów Pozarządowych czeka tylko 10 miejsc. Osoby ubiegające się o udział do dnia 10 maja 2018r. do godz. 23:59 powinny wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy online, znajdujący się pod adresem: http://alefundacja.pl/akademia-liderow-pozarzadowych-alpy. Tam też czekają na państwa szczegółowe informacje dotyczące Programu.

program rozwoju obszarow wiejskich