Spółdzielnia Socjalna „Mazurskie Morze Możliwości” zakończyła realizację operacji pt. Budowa ogólnodostępnej przystani cumowniczej dla małych jednostek pływających na jeziorze Orzysz. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach naborów ogłaszanych przez Lokalna Grupę Działania „Mazurskie Morze”. Umowa o przyznaniu pomocy zawarta została przez Spółdzielnię z Samorządem Województwa w dniu 16 stycznia 2018. Pomost stoi już na jeziorze Orzysz i mogą z niego korzystać wszyscy zainteresowani. Wartość całego projektu to 56.580,00zł, kwota dofinansowania to 39.606,00zł (70%). Pozostała część kosztów została sfinansowana ze środków własnych Spółdzielni (16.974,00zł).

program rozwoju obszarow wiejskich