W wyniku przeprowadzonej oceny formalno-merytorycznej przez członków Komisji Oceny projektów projekt spełnił kryteria formalne, merytoryczne ogólne i specyficzne obligatoryjne. Tym samym uzyskał  94,74% maksymalnej liczby punktów.

Przedmiotem projektu jest budowa w Orzyszu nad Jeziorem Orzysz kempingu w formie miejsc postojowych dla kamperów, budynku higieniczno-sanitarnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Infrastruktura umożliwi obozowanie w formie miejsc postojowych o pow. min. 50m2 dla 17 kamperów, wyposażonych w przyłącza do prądu, wody czystej, tzw. wody szarej, internet. Zakończenie inwestycji planowane jest na marzec 2019 roku.

Wartość projektu: 1,16 mln

Kwota dofinansowania: 941, 7 tys.

Pobierz:

program rozwoju obszarow wiejskich