Grantobiorcy zakończyli realizację kolejnych zadań wybranych do dofinansowania w zakresie projektów grantowych LGD „Mazurskie Morze” dofinansowanych ze środków PROW 2014-2020.

W ramach projektu grantowego pt. „LGD Mazurskie Morze - promocja zachowania i upowszechniania dziedzictwa lokalnego - festiwale, wystawy, warsztaty, koncerty, wizyty edukacyjne.” Projekt ma wartość 98.492,18zł i uzyskał dofinansowanie w kwocie 91.973,00zł. Umowa dofinansowania podpisana została pomiędzy LGD „Mazurskie Morze”, a Samorządem Województwa Warmińsko-mazurskiego.

 

W ramach zadań grantowych odbyły się kolejne trzy wydarzenia przygotowane przez Grantobiorców:

  • Stowarzyszenie „Razem dla Łupek” zorganizowało w dniu 21 lipca w Łupkach Festiwal Kultury Pruskiej i Mazurskiej. Uczestnicy wzięli udział w wielu warsztatach, m.in. miodowych, woskowych, tkactwa, garncarstwa, wyplatania, stolarstwa. Zaprezentowane zostały obyczaje i kultura rycerstwa, oraz pokazane zabawy dworskie. Oczywiście festiwalowi towarzyszyła muzyka i oprawa koncertowa kończąca spotkanie. Dodatkowo wydarzeniu towarzyszył również konkurs fotograficzny i współzawodnictwo sportowe.

  • Orzyskie Stowarzyszenie Terapeutów i Animatorów Kultury zaprosiło nas do zabawy na „Święcie Rybaka” w dniu 30 czerwca w Orzyszu. W ramach zadania odbyły się zawody wędkarskie, konkurs na najlepszego mazurskiego fishburgera, pokaz gastronomiczny mistrza kuchni. W loterii fantowej rozdano ponad 100 upominków. Stowarzyszenie zapewniło też atrakcje dla najmłodszych w postaci dużych dmuchańców zjeżdżalni.

Zwycięzcy zawodów wędkarskich:

I miejsce – Marek Kapelański

II miejsce – Mirosław Naruszewicz

III miejsce – Piotr Stasiak

Największa ryba – Kamil Jary

Zwycięzcy konkursu na najlepszego fishburgera:
1) profesjonaliści:

I miejsce – Zajazd Rado w Wierzbinach

II miejsce – Hells Kebab Mariusz Wysocki

III miejsce – Włoska Restauracja Toscana Małgorzata Malik

2) amatorzy:

I miejsce – Marta Szulc

II miejsce – Mirosław Żmieńko

III miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich Pianki

  • Parafia Ewangelicko-Augsburska zaangażowała grupę mieszkańców Mikołajek do udziału w warsztatach muzyczno-wokalnych połączonych z poznawaniem historii miasta. Efektem było powstanie tablic historycznych i doskonalenie umiejętności muzyczno-wokalnych. Koncert przygotowany przez uczestników warsztatów zaprezentowany został mieszkańcom i turystom na miejskiej scenie koncertowej w Mikołajkach. Uczestnicy warsztatów koncertują również kolejno we wszystkich kościołach Mikołajek.

- Materiał video

- Prezentacja

W ramach projektu grantowego pt. „LGD "Mazurskie Morze" - promocja atrakcji turystycznych, oraz produktów i usług lokalnych, poprzez wsparcie działań partnerskich podmiotów z obszaru LGD” zrealizowane zostało kolejne zadanie pt. „Rozwój i promocja szlaku kajakowego rzeki Orzyszy jako lokalnej atrakcji turystycznej”. Cały projekt grantowy obejmujący 4 zadania ma wartość 83.157,00zł i uzyskał dofinansowanie w kwocie 69.026,00zł. Umowa dofinansowania podpisana została pomiędzy LGD „Mazurskie Morze”, a Samorządem Województwa Warmińsko-mazurskiego.

Dofinansowanie na zadanie otrzymało Orzyskie Stowarzyszenie Terapeutów i Animatorów Kultury, które w ramach operacji zapewniło drożność szlaku kajakowego, poprzez jego oczyszczanie i usuwanie wiatrołomów, wydało materiały informacyjne o szlaku i przygotowało tablice informacyjne. Stowarzyszenie zorganizowało też sześć promocyjnych spływów kajakowych, w których wzięł…o udział około 200 osób.

program rozwoju obszarow wiejskich