Przedstawiamy poniżej informację o złożonym przez LGD "Mazurskie Morze" wniosku o dofinansowanie, planowanym do realizacji jako operacja własna.

program rozwoju obszarow wiejskich