Drukuj

Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” informuje, że w wyznaczonym terminie żaden podmiot nie złożył informacji o zamiarze realizacji operacji w ramach przedsięwzięcia 2.2.1 Inicjatywy przyczyniające się do nabycia przez mieszkańców wiedzy o środowisku i zwiększenia ich świadomości ekologicznej, np. szkolenia, warsztaty, pokazy, konkursy, doświadczenia, seminaria, wyprawy badawcze, itp.LGD w dniu 05 października 2018 r. zamieściło na swojej stronie internetowej ogłoszenie zapraszające do składania zgłoszeń podmiotów zainteresowanych realizacją operacji w powyższym zakresie. Termin zgłaszania wyznaczony został na 06 listopada 2018 r. do godz. 12.00. W wyznaczonym terminie nie wpłynęło do LGD „Mazurskie Morze” żadne zgłoszenie.W dniu 15 listopada 2018 r. LGD „Mazurskie Morze” złożyło wniosek o dofinansowanie operacji własnej realizowanej w ramach przedsięwzięcia 2.2.1 Inicjatywy przyczyniające się do nabycia przez mieszkańców wiedzy o środowisku i zwiększenia ich świadomości ekologicznej, np. szkolenia, warsztaty, pokazy, konkursy, doświadczenia, seminaria, wyprawy badawcze, itp.