Drukuj

 Lokalna Grupa Działania „ Mazurskie Morze”  zorganizowała i przeprowadziła szkolenie pod nazwą  „Kurs przygotowawczy do egzaminu na stopień stermotorzysty żeglugi śródlądowej” dofinansowane ze środków  Programu Operacyjnego „Rybactwo i  Morze”. 

W dniach 18-19 marca 10 osobowa grupa  przedstawicieli sektora rybackiego uczestniczyła w szkoleniu, które obejmowało 16 godzin zajęć . Były to działania edukacyjne ukierunkowane na szkolenie zawodowe oraz przekazanie wiedzy pracownikom sektora rybackiego, mające na celu podniesienie kwalifikacji osób zatrudnionych w Gospodarstwach Rybackich. Po zakończeniu szkolenia wręczone zostały zaświadczenia o ukończeniu kursu.

 

P1019250.jpg P1019251.jpg P1019255.jpg

P1019260.jpg P1019261.jpg