Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” w ramach kampanii informacyjno- edukacyjnej pn. „Ekologiczne przedszkolaki z Mazurskiego Morza” finansowanej ze środków Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2014-2020 przeprowadziła konkurs przyrodniczy skierowany dla dzieci w wieku od 4 do 5 lat.

Celem konkursu było zdobycie i pogłębienie wiedzy przyrodniczej i ekologicznej ze szczególnym uwzględnieniem tematyki dotyczącej obszaru LGD Mazurskie Morze, rozbudzenie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody. Konkurs został przeprowadzony w oparciu o treści zawarte w książce „Przyjaciele Pana Karpia z błękitnego jeziora” oraz materiały przygotowane przez LGD Mazurskie Morze.

Składał się z dwóch etapów:

• I Etap - kampania edukacyjna prowadzona przez nauczyciela zakończona eliminacjami przedszkolnymi i wybraniem 15- osobowej reprezentacji przedszkola oraz wyłonienie 3- osobowej drużyny biorącej udział w finale

• II Etap -  finał powiatowy w siedzibie LGD Mazurskie Morze w Orzyszu.

W dniu 03 i 04.12.2019 r. odbyły się finały konkursu przyrodniczego. Zadaniem każdej drużyny było odpowiadanie na pytania z kategorii: zwierzęta, drzewa i krzewy, ekologia oraz segregacja śmieci. Dzieci poradziły sobie świetnie z tym zadaniem. Drugie zadanie było praktyczne, zabawa polegała na dopasowaniu śmieci do odpowiedniego śmietnika. Po konkursie przyrodniczym czekał na dzieci poczęstunek. W tym czasie komisja wybrała zwycięzców finału konkursu przyrodniczego. Wszystkie drużyny otrzymały nagrody rzeczowe oraz dyplomy. 

 W powiecie piskim:

• I miejsce: Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 1 w Piszu

• II miejsce: Przedszkole Miejskie w Białej Piskiej

• III miejsce: Zespół szkolno- Przedszkolny w Orzyszu oraz Zespół Szkolno- Przedszkolny w Okartowie

W powiecie mrągowskim:

• I miejsce: Samorządowe Przedszkole „Słoneczny Zakątek” w Pieckach

• II miejsce: Przedszkole Publiczne Nr 2  „Bajka” z Oddziałem Integracyjnym w Mrągowie

• III miejsce: Szkoła Podstawowa- Oddział Przedszkolny w Bożem

• Wyróżnienie: Szkoła Podstawowa- Oddział Przedszkolny w Marcinkowie

Serdecznie gratulujemy wszystkim dzieciom oraz dziękujemy nauczycielom za włożony trud i zaangażowanie w przygotowaniach.

program rozwoju obszarow wiejskich