Drukuj

Zapraszamy na spotkania informacyjne o możliwościach otrzymania dofinansowania na realizację projektów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD Mazurskie Morze

9 stycznia  2020 r., godz. 10.00 – Starostwo Powiatowe w Mrągowie (sala nr 8)

10 stycznia 2020 r., godz. 13.30 – Starostwo Powiatowe w Piszu (sala nr 50, II p.) 

 

LGD „Mazurskie Morze” ogłosiła nabory wniosków o dofinansowanie w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Mazurskie Morze” na lata 2014-2020.

W ramach naborów o powierzenie grantów możliwe będzie uzyskanie dofinansowania do 47.000zł i do 100% kosztów kwalifikowalnych na działania w zakresach:

1. zachowanie dziedzictwa lokalnego

2. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnychW ramach pozostałych naborów można ubiegać się o dofinansowanie na:

- rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej, lub kulturalnej,

- podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej,

- utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego produktów rolnych, 

- wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą

- różnicowanie działalności rybackiej,

- działania na rzecz ochrony bioróżnorodności lub renaturyzacji zbiorników wodnych, działania polegające na walce z kłusownictwem

- działania edukacyjne, promocyjne, informacyjne przyczyniające się do zachowania lub upowszechniania rybackiego dziedzictwa kulturowego w tym rybackich kulinariów

- inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną historycznie lub terytorialnie związaną z działalnością rybacką

Na spotkaniu przekażemy informację o zasadach i warunkach ubiegania się o pozyskanie dofinansowania. Zapraszamy też do zapoznania się z ogłoszeniami o naborze zamieszczonymi na stronie www.lgd.mazurskiemorze.pl