Informujemy Wnioskodawców, którzy jeszcze nie złożyli uzupełnień do wniosków o powierzenie grantu, że mogą tego dokonać poprzez wysłanie dokumentów Pocztą Polską lub kurierem. Ze względu na obecną sytuację nie jest konieczne zachowanie procedury doręczenia dokumentów wsposób bezpośredni, czyli osobiście, lub przez osobę upoważnioną, lub przez pełnomocnika.Skuteczność zachowania terminu dla uzupełnienia będzie stwierdzona:

- w przypadku Poczty Polskiej – data nadania

- w przypadku kuriera – data dostarczenia do Biura LGD.

We wszystkich pozostałych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy, jeżeli niewymagają one osobistego kontaktu z pracownikiem Biura LGD. Wszelkich informacji udzielamy codziennie w godzinach pracy Biura tj. od 7.30 do 15.30.

program rozwoju obszarow wiejskich