Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanymi przez Zarząd LGD propozycjami zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. Zostaną one przedstawione do przedyskutowania i głosowania na Walnym Zebraniu Członków w dniu 18 czerwca. Zmiany dotyczą przesunięcia środków i wskaźników pomiędzy przedsięwzięciami i wynikają z ewaluacji wdrażania LSR po zakończonych naborach wniosków.

program rozwoju obszarow wiejskich