Burmistrz Orzysza zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących opracowywanego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obrębów Pianki, Grądy Aleksandrowo.

Więcej informacji pod adresem http://orzysz.pl/index.php?wiad=21110
program rozwoju obszarow wiejskich