Informujemy, iż nastąpiła zmiana załącznika nr 4 LSR (Regulamin Rady Decyzyjnej). Nowy dokument w załączeniu.

program rozwoju obszarow wiejskich