Poniżej przedstawiamy informacje o zamiarze realizacji przez LGD Mazurskie Morze operacji własnej w zakresie przedsięwzięcia 3.2.2. Wsparcie podejmowanych działań wspólnych dla tworzenia, rozwoju i promocji atrakcji turystycznych i innych lokalnych produktów i usług w ramach partnerstw terytorialnych lub branżowych. W terminie 30 dni od zamieszczenia informacji Wnioskodawcy zainteresowani realizacją zadania w ramach powyższego zakresu mogą złożyć zgłoszenie w tym zakresie. Jeżeli takie zgłoszenie zostanie złożone LGD ogłosi otwarty nabór wniosków o powierzenie grantów. Jeżeli zgłoszeń nie będzie LGD złoży wniosek o dofinansowanie operacji własnej zaplanowanej do realizacji w ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia.

program rozwoju obszarow wiejskich