W związku ze zmianami organizacyjnymi i włączeniem działu Rybołówstwo w struktury Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi została zaktualizowana Księga Wizualizacji Znaku PO RYBY 2014-2020.

Aktualna Księga wizualizacji znajduje się pod linkiem https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-po-ryby-2014-2020

program rozwoju obszarow wiejskich