18 grudnia 2020 roku LGD "Mazurskie Morze" podpisało z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego dziesiąty aneks do umowy ramowej na wdrażanie LSR. Zmiany w dokumentach uchwalone zostały na Walnym Zebraniu Członków LGD w dniu 05.10.2020 r. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi dokumentami, które zamieszczamy poniżej:

Dokumenty zamieszczone zostaną również w zakładce Lokalna Strategi Rozwoju.

program rozwoju obszarow wiejskich