W dniu 12 stycznia 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej poświęcone dokonaniu oceny operacji własnej LGD. 

Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” złożyła wniosek o przyznanie pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Tytuł operacji: Promocja turystyki wędkarskiej na Jeziorze Orzysz.

Poniżej prezentujemy wyniki dokonanej oceny operacji. Uchwałę w sprawie dokonania oceny w zakresie zgodności z LSR oraz lokalnymi kryteriami wyboru.

program rozwoju obszarow wiejskich