Drukuj

 

W dniach 07-08.10.2021r odbyło się Forum Lokalnych Grup Działania Warmii i Mazur 2021 w Hotelu Robert’s Port w Starych Sadach.

Celem operacji było podniesienie kompetencji  12 Lokalnych Grup Działania województwa  warmińsko-mazurskiego w zakresie planowania strategicznego, działania w oparciu o misję i długofalowe strategie działania, integrowania ze środowiskiem lokalnym oraz współpracy sieciowej, a także wzmocnienie roli 12 LGD w środowiskach lokalnych i w województwie warmińsko-mazurskim.

W spotkaniu wzięło udział 50 uczestników, w tym 10-ciu przedstawicieli Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa

Zakres tematyczny:

- Szkolenie poświęcone tematyce Smart Villages: zdobycie wiedzy na temat koncepcji smart villages oraz poznanie polskich i europejskich przykładów smart wsi w związku z planowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wdrażaniem pilotażu Smart Villages w okresie przejściowym.

- Szkolenie poświęcone tematyce Krótkich łańcuchów dostaw żywności: sposób na organizowanie lokalnego rynku dla żywności produkowanej lokalnie w oparciu o sprzedaż bezpośrednią jako elementu rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. System KŁŻ to formuła organizacyjna, która łączy konsumentów bezpośrednio z producentami żywności. O oferowanie jak najszerszego asortymentu produktów i zwiększenie wolumenu sprzedaży, tak aby korzyści płynęły zarówno do partycypujących producentów jak i konsumentów.

 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach  Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan operacyjny na lata 2020-2021.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania.

20211007_134945.jpg 20211007_135309.jpg IMG_20211012_103310_edit_258205564432994.jpg

IMG_20211012_103816.jpg IMG_20211012_103913.jpg IMG_20211012_104003.jpg

IMG_20211012_104101.jpg IMG_20211012_104211.jpg IMG_20211012_104315.jpg

IMG_20211012_134206.jpg IMG_20211012_134606.jpg IMG_20211012_140049.jpg

IMG_20211012_140107.jpg