Operacja pt. Mapa Interaktywna „Wszystkie Ryby Mazurskiego Morza".  
mająca na celu utworzenie edukacyjno-promocyjnej Mapy Interaktywnej służącej zachowaniu oraz upowszechnianiu rybackiego dziedzictwa kulturowego w tym rybackich kulinariów.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Mazurskie Morze przy środkach z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze.

Link do projektu:

program rozwoju obszarow wiejskich