W dniu 30 maja w Ośrodku Szkoleniowo-Edukacyjnym PZW w Serocku ul. Retmańska 75 odbyła się Konferencja podsumowującą międzynarodowy projekt współpracy Inteligentne Rybactwo cz.2 (FIN2). W Konferencji wzięło udział ponad 50 osób przedstawicieli partnerów projektu tj.  LGD "Mazurskie Morze", LGD Zalew Zegrzyński oraz fińskiej Lokalnej grupy działania Pohjoisin Lappi, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Ministerstwa Rolnictwa i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie . Podczas spotkania omówione zostały założenia projektu projektu. Uczestnicy wysłuchali również czterech wykładów poświęconych gospodarce rybackiej i ichtiofaunie jezior i zbiorników zaporowych:

- Czynniki determinujące strukturę ichtiofauny nizinnych zbiorników zaporowych - prof. dr. hab. Piotr Hliwa 

- Gospodarcze metody ograniczenia skutków eutrofizacji na przykładzie Zbiornika Zegrzyńskiego - mgr. inż. Jan Woźniak

- Wędkarskie połowy ryb w Zbiorniku Zegrzyńskim - próba ścisłego podejścia - dr inż. Paweł Buras

- Zastosowanie modelu symulacyjnego stada ryb w gospodarce rybacko-wędkarskiej na zbiorniku zaporowym - mgr. inż. Jacek Szlakowski

Projekt został sfinansowany ze środków   Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" (PO RYBY 2014-2020). Składamy podziękowania naszym partnerom LGD Zalew Zegrzyński oraz fińskiej Lokalnej grupy działania Pohjoisin Lappi za bardzo dobrą współpracę podczas realizacji projektu.

IMG 20220530 121130

IMG 20220530 121133

IMG 20220530 121148

program rozwoju obszarow wiejskich