W dniu 2 września 2022 r. gościliśmy w Orzyszu oraz siedzibie LGD 80-osobową grupę z gminy Lisków. Wizyta odbyła się w ramach projektu pn.:"Wielkopolskę znamy - Warmię i Mazury poznamy - wyjazd studyjny". Wyjazd miał na celu zdobycie wiedzy, nawiązanie współpracy i wymiany doświadczeń z innymi podmiotami społecznymi, gospodarczymi na terenie województwa warmińsko - mazurskiego. Przedstawiliśmy grupie kilka projektów, które zostały zrealizowane lub zostaną zrealizowane na terenie naszego LGD.

 

 

program rozwoju obszarow wiejskich