W dniach 8-10 września 2022 r. odbyło się szkolenie warsztatowe w zagrodzie edukacyjnej „Ziołowy Dzbanek” w Sąpach w ramach projektu współpracy pt. Turystyczne Zagrody Edukacyjne realizowanego przez LGD „Mazurskie Morze” i LGD „Południowa Warmia”. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Celem projektu jest rozwój i promocja obszarów wiejskich poprzez aktywizację i zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie tworzenia i promocji produktu turystycznego w oparciu o

utworzone i wyposażone w ramach projektu zagrody edukacyjne "Karczma Mazurska" i "Akademia Warmińska".

Przez trzy dni warsztatów poprzez praktyczne zajęcia poznaliśmy różną tematykę warsztatów możliwych do organizowania w powstających zagrodach. Były to: warsztat malowania na szkle, robienia przedmiotów w technice „decoupage”, warsztat garncarski, każdy wykonał swoją lalkę motankę (baba zielarka), karmnik, domek dla owadów. Część zajęć dotyczyła robienia kremów i maści oraz poznawania ziół i ich właściwości. Dowiedzieliśmy się też o prawnych i organizacyjnych zasadach tworzenia zagród edukacyjnych i możliwości włączeniach ich oferty do systemu edukacji w szkołach.

 

 

program rozwoju obszarow wiejskich