Poniżej przedstawiamy wykaz podpisanych umów oraz relację fotograficzną z uroczystości.

- wykaz umów

 

program rozwoju obszarow wiejskich