Zapraszamy na spotkanie informacyjne o możliwościach otrzymania grantu

na realizację projektów na rzecz społeczności lokalnej.

20 grudnia 2016 r., godz. 9.30 – Starostwo Powiatowe w Mrągowie (sala nr 8)

28 grudnia 2016 r., godz. 9.00 – Starostwo Powiatowe w Piszu (sala nr 50, IIp.) 

 

LGD „Mazurskie Morze” ogłosiła trzy nabory wniosków  o powierzenie grantów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Mazurskie Morze” na lata 2014-2020. Możliwe będzie uzyskanie dofinansowania do 20.000zł i do 100% kosztów kwalifikowalnych na działania w zakresach:

Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”, jako Agencja Zatrudnienia zaprasza do współpracy Przedsiębiorców planujących zatrudnienia w swojej firmie. Na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Piszu, oferujemy wsparcie w pozyskaniu i przygotowaniu do pracy osób bezrobotnych, poszukujących zatrudnienia.

W piątek w Rucianem-Nidzie odbyło się ostatnie z ośmiu spotkań informacyjno-szkoleniowych, na których informowaliśmy o ogłoszonych przez LGD „Mazurskie Morze” naborach wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. W spotkaniach uczestniczyło 160 osób. Pracownicy LGD odwiedzili osiem gmin i przekazywali mieszkańcom informacje o warunkach i zasadach ubiegania się o przyznanie dofinansowania. Kto może wnioskować o wsparcie, w jakiej wysokości, jak wyglądają dokumenty aplikacyjne (formularz wniosku, biznesplan), jak należy je wypełniać i w jakim terminie złożyć w Biurze LGD.

 

10 sierpnia 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Piszu podpisaliśmy umowę o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego reprezentowała Pani Wicemarszałek Wioletta Śląska-Zyśk, natomiast Stowarzyszenie LGD „Mazurskie Morze” reprezentowała Pani Wiceprezes Aldona Mataj oraz Członek Zarządu Jacek Bućko.

Pieniądze z poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”  zostaną przeznaczone na sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju. Wysokość środków finansowych na wsparcie funkcjonowania naszego Stowarzyszenia wynosi 2 450 000,00 zł.

 

Z ogromną przyjemnością informujemy, iż Lokalna Strategia Rozwoju napisana przez naszą grupę zajęła 1 miejsce w konkursie wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Przyznano nam 4 643 000,00 euro! Czekamy na popisanie umowy, aby jak najszybciej móc ogłaszać konkursy o przyznanie pomocy.

program rozwoju obszarow wiejskich