Szanowni Państwo,

 Uprzejmie informujemy, że Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” uchwałą z dnia 14.11.2018 r. powołał Komitet Organizacyjny Obchodów 10-lecia LGD MM. W skład Komitetu, zgodnie ze złożonymi deklaracjami weszli członkowie Stowarzyszenia:

 1. Zbigniew Brodziński - Instytut Rozwoju Sp. z. o. o.
 2. Jacek Bućko - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białej Piskiej
 3. Janusz Lange – członek Stowarzyszenia
 4. Marek Łachacz – członek Stowarzyszenia
 5. Józef Maciejewski – Wójt Gminy Sorkwity
 6. Dariusz Kizling – Prezes LGD „Mazurskie Morze”
 7. Marek Kragiel - Gospodarstwo Rybackie "Śniardwy" Sp. z o.o
 8. Zbigniew Włodkowski – Burmistrz Orzysza
 9. Beata Szymankiewicz – Stowarzyszenie Kultury Nieestradowej im. Michała Kajki
 10. Katarzyna Kizling – członek Stowarzyszenia
 11. Andrzej Szymborski – Burmistrz Pisza

Poniżej przedstawiamy wyniki oceny zgodności z LSR i lokalnymi kryteriami

Przedstawiamy poniżej informację o złożonym przez LGD "Mazurskie Morze" wniosku o dofinansowanie, planowanym do realizacji jako operacja własna.

Okres realizacji projektu: 01 kwietnia 2018r. - 31 lipca 2019r.

Zapraszamy aż 100 OSÓB w tym minimum 35 KOBIET !!!!

rozpoczęcie szkoleń na terenie EŁKU - grudzień 2018r. - styczeń 2019r.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:

Osoby biorące udział w projekcie muszą spełniać następujące kryteria dostępu:

- wyłącznie osoby dorosłe z własnej inicjatywy zainteresowane podnoszeniem kompetencji
i umiejętności zawodowych, które uczą się, pracują lub zamieszkują, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego, z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą.

Trzy Lokalne Grupy Działania: „Mazurskie Morze”, „Łączy Nas Kanał Elbląski” i „Ziemia Lubawska” realizują projekt współpracy pn. MARKOWY PRODUKT TURYSTYCZNY. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 136.552,00zł, z czego kwota 34.222,00zł to dofinansowanie dla LGD „Mazurskie Morze”. Zadania realizowane są od czerwca 2018 roku do czerwca 2019 roku. 

W projekcie zaplanowano działania wspólne dla trzech grup i obejmują one m.in.:

- warsztaty i wykłady na temat tworzenia lokalnych produktów turystycznych i przygotowywania ich do sprzedaży,

- przygotowanie i udostepnienie materiałów informacyjnych w postaci broszury, gry i podstrony www.

Przedstawiamy informację o zamiarze realizacji przez LGD "Mazurskie Morze" operacji własnej w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Podmioty zainteresowane realizacją zadania mogą dokonać zgłoszenia do 6 listopada br. do godziny 12.00

program rozwoju obszarow wiejskich