Uprzejmie informujemy, iż w dniach 13-14.06.2022 r. biuro LGD "Mazurskie Morze" będzie nieczynneZa utrudnienia przepraszamy.

W dniu 30 maja w Ośrodku Szkoleniowo-Edukacyjnym PZW w Serocku ul. Retmańska 75 odbyła się Konferencja podsumowującą międzynarodowy projekt współpracy Inteligentne Rybactwo cz.2 (FIN2). W Konferencji wzięło udział ponad 50 osób przedstawicieli partnerów projektu tj.  LGD "Mazurskie Morze", LGD Zalew Zegrzyński oraz fińskiej Lokalnej grupy działania Pohjoisin Lappi, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Ministerstwa Rolnictwa i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie . Podczas spotkania omówione zostały założenia projektu projektu. Uczestnicy wysłuchali również czterech wykładów poświęconych gospodarce rybackiej i ichtiofaunie jezior i zbiorników zaporowych:

- Czynniki determinujące strukturę ichtiofauny nizinnych zbiorników zaporowych - prof. dr. hab. Piotr Hliwa 

- Gospodarcze metody ograniczenia skutków eutrofizacji na przykładzie Zbiornika Zegrzyńskiego - mgr. inż. Jan Woźniak

W dniu 10.05.2022 r. Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” wzięła udział w akcji 100 dębów na 100-lecie Związku OSP RP. Dwadzieścia drzewek zostało posadzonych na terenie Camper Park Aris. W sadzeniu pomogli pracownicy biura LGD.

 

Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” informuje, że w wyznaczonym terminie żaden podmiot nie złożył informacji o zamiarze realizacji operacji w ramach przedsięwzięcia 3.2.2 podejmowanie wspólnych działań dla tworzenia, rozwoju i promocji atrakcji turystycznych i innych lokalnych produktów i usług w ramach partnerstw terytorialnych lub branżowych.

LGD w dniu 15 marca 2022 r. zamieściło na swojej stronie internetowej ogłoszenie zapraszające do składania zgłoszeń podmiotów zainteresowanych realizacją operacji w powyższym zakresie. Termin zgłaszania wyznaczony został na 16 kwietnia 2022 r. do godz. 12.00. W wyznaczonym terminie nie wpłynęło do LGD „Mazurskie Morze” żadne zgłoszenie.

Zarząd LGD „Mazurskie Morze” zdecydował, że przygotuje i złoży wniosek o dofinansowanie operacji własnej LGD realizowanej w ramach przedsięwzięcia 3.2.2 podejmowanie wspólnych działań dla tworzenia, rozwoju i promocji atrakcji turystycznych i innych lokalnych produktów i usług w ramach partnerstw terytorialnych lub branżowych.

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w OlsztynieOśrodek Enterprise Europe Network działający przy Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie oraz Stowarzyszenie Wzornictwo Przemysłowe Warmii i Mazur działające pod marką Designtodobre zapraszają przedsiębiorców z województwa warmińsko-mazurskiego do udziału w cyklu warsztatów:
Zarządzanie innowacją w przedsiębiorstwach jako atrybut ekspansji rynkowej, które odbędą się w

Tiffi Boutique Hotel, ul. Żeglarska 7, Olsztyn 17 maja, 25 maja i 2 czerwca 2022 w godzinach 9:00 – 13:00:
 
17 maja 2022: Projektowanie innowacji produktowych w przedsiębiorstwach
25 maja 2022: Projektowanie innowacji usługowych  w przedsiębiorstwach
2 czerwca 2022: Projektowanie uniwersalne w przedsiębiorstwach
Możliwy jest udział w jednym, dwóch lub trzech warsztatach.

Operacja pt. Mapa Interaktywna „Wszystkie Ryby Mazurskiego Morza".  
mająca na celu utworzenie edukacyjno-promocyjnej Mapy Interaktywnej służącej zachowaniu oraz upowszechnianiu rybackiego dziedzictwa kulturowego w tym rybackich kulinariów.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Mazurskie Morze przy środkach z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze.

Link do projektu:

program rozwoju obszarow wiejskich