Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanymi przez Zarząd LGD propozycjami zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. Zostaną one przedstawione do przedyskutowania i głosowania na Walnym Zebraniu Członków w dniu 18 czerwca. Zmiany dotyczą przesunięcia środków i wskaźników pomiędzy przedsięwzięciami i wynikają z ewaluacji wdrażania LSR po zakończonych naborach wniosków.

Informujemy, iż 12 czerwca 2020 roku (piątek) biuro LGD MM jest nieczynne.

 

Informujemy Wnioskodawców, którzy jeszcze nie złożyli uzupełnień do wniosków o powierzenie grantu, że mogą tego dokonać poprzez wysłanie dokumentów Pocztą Polską lub kurierem. Ze względu na obecną sytuację nie jest konieczne zachowanie procedury doręczenia dokumentów wsposób bezpośredni, czyli osobiście, lub przez osobę upoważnioną, lub przez pełnomocnika.Skuteczność zachowania terminu dla uzupełnienia będzie stwierdzona:

- w przypadku Poczty Polskiej – data nadania

- w przypadku kuriera – data dostarczenia do Biura LGD.

We wszystkich pozostałych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy, jeżeli niewymagają one osobistego kontaktu z pracownikiem Biura LGD. Wszelkich informacji udzielamy codziennie w godzinach pracy Biura tj. od 7.30 do 15.30.

Informujemy, iż 21 lutego 2020 roku (piątek) biuro LGD MM będzie nieczynne z powodu organizacji warsztatu refleksyjnego. 

Za utrudnienia przepraszamy.

program rozwoju obszarow wiejskich