Zapraszamy do udziału w kursie na PATENT STERNIKA MOTOROWODNEGO

TERMINY - do ustalenia 

Dwudniowe szkolenie na stopień sternika motorowodnego
Szkolenie zakończone egzaminem.
PATENT STERNIKA MOTOROWODNEGO umożliwia:
• prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń wielkości łodzi i mocy silnika. Osoby w wieku do 16 lat uprawnione są do prowadzenia jachtów motorowych posiadających silnik o mocy do 60kW (80KM)
• prowadzenie wszelkich jednostek o napędzie mechanicznym (jachtów, motorówek, skuterów wodnych i poduszkowców) a na morzu o długości do 12 metrów w strefie przybrzeżnej (do 2Mm) w porze dziennej!

Informujemy, iż 16.06.2017 biuro LGD będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

CHCESZ POZYSKAC DOTACJE I ROZPOCZAC WLASNA DZIALALNOSC GOSPODARCZA?

(dotacja - 23 398,68zl, szeroki katalog wydatkow: samochod, towar, surowce, remont i wiele innych)

TRWA NABOR DO PROJEKTU   „WLASNY BIZNES-SPOSOB NA ZYCIE IV” 

 

W naborze na stanowisko specjalista do spraw księgowych i kadrowych w wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty: Anna Krupa i Natasza Januszko. Po rozpatrzeniu złożonych ofert zaproponowano zatrudnienie na okres próbny na stanowisku specjalista do spraw kadrowych i księgowych Pani Nataszy Januszko.

Dariusz Kizling 

Dyrektor Biura LGD MM

Dyrektor Biura LGD MM ogłasza nabór na stanowisko specjalista  ds. księgowych i kadrowych.

Forma zatrudnienia - umowa o pracę (cały etat)

Miejsce pracy - siedziba i biuro LGD MM – Orzysz Ul. Leśna 22.

Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie opatrzonej adnotacją: "Nabór - Specjalista  ds. księgowych i kadrowych”  w biurze LGD – Ul. Leśna 22, 12-250 Orzysz w godzinach pracy biura lub przesłać pocztą na adres Lokalna Grupa Działania "Mazurskie Morze", 12-250 Orzysz (liczy się data wpływu przesyłki do LGD) w terminie od 20.02.2017 r. do 27.02.2017 r.

Pełna treść ogłoszenia dostępna tutaj

Zapraszamy na spotkanie informacyjne o możliwościach otrzymania grantu

na realizację projektów na rzecz społeczności lokalnej.

20 grudnia 2016 r., godz. 9.30 – Starostwo Powiatowe w Mrągowie (sala nr 8)

28 grudnia 2016 r., godz. 9.00 – Starostwo Powiatowe w Piszu (sala nr 50, IIp.) 

 

LGD „Mazurskie Morze” ogłosiła trzy nabory wniosków  o powierzenie grantów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Mazurskie Morze” na lata 2014-2020. Możliwe będzie uzyskanie dofinansowania do 20.000zł i do 100% kosztów kwalifikowalnych na działania w zakresach:

program rozwoju obszarow wiejskich