W dniu 13-14 lutego 2020 r. nastąpiło podpisanie umów o powierzenie grantów dofinansowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 realizowanych w ramach projektu grantowego  pt. LGD „Mazurskie Morze”- promocja dziedzictwa lokalnego poprzez organizację wydarzeń rekreacyjno- kulturalnych. Wartość projektu 99 833,56 zł. Dofinansowanie 99 833,00 zł. 

Menadżer 3.0 to cztero-sesyjny cykl edukacyjny dla liderów i członków organizacji pozarządowych z województwa warmińsko-mazurskiego. Celem Szkoły jest podniesienie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania organizacją. Podczas szkolenia uczestnicy zgłębia zagadnienia dotyczące istoty planowania strategicznego. Wyposażeni zostaną w wiedzę i umiejętności z zakresu motywowania pracowników, wolontariuszy, rekrutacji, selekcji zespołu oraz dokonywania oceny ich pracy. Nauczą się analizować sprawozdania finansowe i obecny stan prawny, współpracy zarządu organizacji z księgowym, podstawowych pojęć i narzędzi księgowych.

Koncepcja Szkoły powstała w oparciu o pragnienie, aby ci, którzy chcą pracować w NGO i przewodzić organizacjom i grupom, robili to w najlepszy możliwy sposób. Szkolenia będą prowadzone przez doświadczonych trenerów, ekspertów, którzy na co dzień współpracują z NGO.

Link ze szczegółami: http://www.forumanimatorow.org/aktualnosci/98,ruszamy-ze-szkoleniem-dla-menadzerow

19 lutego o godz. 13.00 w siedzibie LGD "Mazurskie Morze" w Orzyszu odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Decyzyjnej poświęcone ocenie wniosków złożonych w naborach 1-5/2020 (PROW) i 6-9/2020 (PO RYBY). Poniżej przedstawiamy program posiedzenia.

19 lutego o godz. 13.00 w siedzibie LGD "Mazurskie Morze" w Orzyszu odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Decyzyjnej poświęcone ocenie wniosków złożonych w naborach 1-5/2020 (PROW) i 6-9/2020 (PO RYBY). Poniżej przedstawiamy program posiedzenia.

Zapraszamy na spotkania informacyjne o możliwościach otrzymania dofinansowania na realizację projektów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD Mazurskie Morze

9 stycznia  2020 r., godz. 10.00 – Starostwo Powiatowe w Mrągowie (sala nr 8)

10 stycznia 2020 r., godz. 13.30 – Starostwo Powiatowe w Piszu (sala nr 50, II p.) 

program rozwoju obszarow wiejskich