Walne Zebranie Członków LGD "Mazurskie Morze" zdecydowało na spotkaniu w dniu 22.02.2018 r. o wprowadzeniu zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz innych dokumentach związanych z dokonywaniem wyboru operacji do dofinansowania. Zmienione zostały także procedury w zakresie procedury wyboru grantobiorców. Propozycje zmian zaproponowane przez Stowarzyszenie zostały zaakceptowane przez samorząd Województwa. Poniżej przedstawiamy teksty dokumentów po zmianach. Zachęcamy do zapoznania się z nimi. W oparciu o nowe uregulowania zostaną wkrótce ogłoszone kolejne nabory wniosków o dofinansowanie.

Pobierz:

Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” ul. Leśna 22, 12-250 Orzysz informuje o planowanej do realizacji operacji własnej w ramach środków z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020 i zaprasza zainteresowane podmioty do zgłaszania zamiaru realizacji operacji (szczegółowe informacje w załączniku)

Pobierz:

9 marca 2018 r. w Ostródzie, na zaproszenie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina, przedstawiciele LGD „Mazurskie Morze” uczestniczyli w Samorządowym Dniu Sołtysa. Podczas spotkania wręczone zostały przez Marszałka Województwa  wyróżnienia dla wyjątkowych Sołtysów. Dołączamy się do gratulacji i życzymy wytrwałości w dalszym pełnieniu funkcji.

Na wystawionym w Ostródzie stoisku LGD zaprezentowało materiały promocyjno-informacyjne, oraz udzielało informacji o dostępnych środkach finansowych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na realizację przedsięwzięć na terenach wiejskich. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się również publikacje wydane dotychczas przez LGD „Mazurskie Morze”.

Informujemy, iż dnia 16 lutego 2018 roku biuro LGD MM będzie NIECZYNNE.

Za utrudnienia przepraszamy.

Jednym z załączników do Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Mazurskie Morze" na lata 2014-2020 jest Plan komunikacji z mieszkańcami w celu skutecznego wdrażania strategii. Corocznie opracowany jest harmonogram realizacji tego planu. Poniżej mogą się Państwo zapoznać z dokumentem opracowanym na rok 2018.

program rozwoju obszarow wiejskich