Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” realizuje dwa projekty grantowe dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Projekty realizowane są w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD. Umowy dofinansowania zostały zawarte z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego 10 sierpnia i 25 sierpnia 2017 r.

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” zaprasza Państwa 15 maja 2018 r. o godzinie 10.00 na bezpłatne spotkanie informacyjne do Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. Gizewiusza 5, sala konferencyjna.

Podczas spotkania przedstawimy jak w 7 krokach otrzymać refundację i uzyskać zwrot do 80% kosztów usług rozwojowych, takich jak: szkolenia, kursy zawodowe, doradztwo, bez ograniczeń dla branży, tematyki szkoleń, wartości usługi i miejsca jej realizacji - Państwo sami wybieracie usługę i firmę, która ją zrealizuje, a Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” tylko ją Państwu zrefunduje.

Zainteresowanych zapraszamy i prosimy o potwierdzenie przybycia pod numerem telefonu 662 878 041 lub poprzez wysłanie e-maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Stowarzyszenie od 1 października 2016r. do 31 marca 2019r. realizuje jako Operator projekt:

Fundusz Usług Rozwojowych – subregion ełcki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10: Regionalny rynek pracy, Działanie 10.6: Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytowe na podstawie umowy nr RPWM.10.06.00-28-0004/16.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Zapraszamy na spotkania informacyjne o możliwościach otrzymania dofinansowania na realizację projektów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD Mazurskie Morze

26 kwietnia 2018 r., godz. 11.00 – Starostwo Powiatowe w Mrągowie (sala nr 8)

27 kwietnia 2018 r., godz. 11.00 – Starostwo Powiatowe w Piszu (sala nr 50, II p.)

 

LGD „Mazurskie Morze” ogłosiła i planuje ogłosić nabory wniosków o dofinansowanie w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Mazurskie Morze” na lata 2014-2020.

W ramach naborów o powierzenie grantów możliwe będzie uzyskanie dofinansowania do 25.000zł i do 100% kosztów kwalifikowalnych na działania w zakresach:

1. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

2. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

3. Zachowanie dziedzictwa lokalnego

W ramach pozostałych naborów można ubiegać się o dofinansowanie na:

- rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej, lub kulturalnej,

- rozwój działalności gospodarczej,

- różnicowanie działalności rybackiej.

Na spotkaniu przekażemy informację o zasadach i warunkach ubiegania się o pozyskanie dofinansowania. Zapraszamy też do zapoznania się z ogłoszeniami o naborze zamieszczonymi na stronie www.lgd.mazurskiemorze.pl

26 osób uczestniczyło 12 kwietnia w szkoleniu przeprowadzonym w Orzyszu dla Beneficjentów realizujących operacje dofinansowane ze środków PO „Rybactwo i Morze” 2014-2020. Szkolenie przeprowadzone zostało przez pracowników Biura Wdrażania PO RYBY w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie. Panie Katarzyna Alberska i Joanna Paukszto omówiły formularz wniosku o płatność, oraz zagadnienia związane z płatnościami, rozliczeniem zaliczek, składaniem sprawozdań i dokumentowaniem operacji finansowych dotyczących wydatków ponoszonych w ramach realizowanych operacji.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją ze spotkania

Pobierz:

Poniżej przedstawiamy harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie, które LGD będzie ogłaszać w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Najbliższe ogłoszenia o naborach zamieszczone zostaną na stronie LGD już 16 kwietnia 2018 r. Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem , oraz do udziału w konkursach.

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich zaprasza do udziału w projekcie "Akademia Umiejętności Animatora LGD". Projekt adresowany jest do osób zainteresowanych szeroko rozumianą działalnością na rzecz społeczności lokalnej. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Biurem LGd MM. Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie   http://faow.org.pl/pl/akademia-umiejetnosci-animatora-lgd/

program rozwoju obszarow wiejskich