Zapytanie ofertowe na  budowę budynków gospodarczych wraz z zagospodarowaniem terenu jako zaplecza do rekreacji i turystyki w ramach zadania: Zagroda edukacyjna – Karczma Mazurska składająca się z rekonstrukcji XVIII wiecznej Chaty mazurskiej oraz  XVI w. kuźni.  Lokalizacja inwestycji: dz. nr 176/1, 177/1, 176/4 położonej w obrębie 1-Orzysz,  w 12-220 Ruciane Nida. 

I ZAMAWIAJĄCY

Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”   z siedzibą w Orzyszu, Ulica Leśna 22,  12-250 Orzysz, NIP 8491560378 , REGON 280334095.

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1) Przedmiotem zamówienia jest realizacja na rzecz Zamawiającego budowy budynków gospodarczych wraz z zagospodarowaniem terenu, zgodnie z załączonym przedmiarem robót, projektem budowlanym stanowiącym  załącznik nr 1 do zapytania.

 Podstawowe parametry wyżej wymienionych robót:

  1. Budowa chaty mazurskiej:
  • roboty ziemne i przygotowawcze
  • roboty fundamentowe
  • posadzki
  • komin
  • roboty wykończeniowe
  • schody i pochylnie zewnętrzne

Uprzejmie informujemy, iż dnia 25.02.2022 r. biuro LGD "Mazurskie Morze" będzie nieczynneZa utrudnienia przepraszamy.

8 lutego w Centrum Integracji Społecznej w Piszu spotkaliśmy się z mieszkańcami Pisza w ramach projektu „Z perlatorem oszczędzamy wodę w Mazurskim Morzu”. Podczas spotkania przedstawiliśmy sposoby na oszczędzanie wody. Potem bawiliśmy się przy rozwiązywaniu zagadek o tematyce związanej z wodą. Uczestnicy otrzymali w prezencie po dwa nowe perlatory. Oczekujemy na fotografie z ich montażu. Wszystkim dziękujemy za przybycie na spotkanie i włączenie się w działania mające na celu zmniejszenie zużycia wody.

Projekt realizowany w ramach konkursu: "30 grantów na 30 lat bp w Polsce - w trosce o przyszłość i zrównoważony rozwój społeczności lokalnych w obszarze: woda, energia, recycling". 

27 stycznia spotkaliśmy się z mieszkańcami Orzysza w ramach projektu „Z perlatorem oszczędzamy wodę w Mazurskim Morzu”. Podczas spotkania rozmawialiśmy o sposobach oszczędzania wody, a także bawiliśmy się przy rozwiązywaniu zagadek o tematyce związanej z wodą. Uczestnicy otrzymali w prezencie po dwa nowe perlatory. Część z uczestników przysłała nam już fotografie z ich montażu. Wszystkim dziękujemy za przybycie na spotkanie i włączenie się w działania mające na celu zmniejszenie zużycia wody.

Projekt realizowany w ramach konkursu: "30 grantów na 30 lat bp w Polsce - w trosce o przyszłość i zrównoważony rozwój społeczności lokalnych w obszarze: woda, energia, recycling". 

perlatoryn

program rozwoju obszarow wiejskich