Zapraszamy na spotkania informacyjne o możliwościach otrzymania dofinansowania na realizację projektów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD Mazurskie Morze

26 kwietnia 2018 r., godz. 11.00 – Starostwo Powiatowe w Mrągowie (sala nr 8)

27 kwietnia 2018 r., godz. 11.00 – Starostwo Powiatowe w Piszu (sala nr 50, II p.)

 

LGD „Mazurskie Morze” ogłosiła i planuje ogłosić nabory wniosków o dofinansowanie w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Mazurskie Morze” na lata 2014-2020.

W ramach naborów o powierzenie grantów możliwe będzie uzyskanie dofinansowania do 25.000zł i do 100% kosztów kwalifikowalnych na działania w zakresach:

1. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

2. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

3. Zachowanie dziedzictwa lokalnego

W ramach pozostałych naborów można ubiegać się o dofinansowanie na:

- rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej, lub kulturalnej,

- rozwój działalności gospodarczej,

- różnicowanie działalności rybackiej.

Na spotkaniu przekażemy informację o zasadach i warunkach ubiegania się o pozyskanie dofinansowania. Zapraszamy też do zapoznania się z ogłoszeniami o naborze zamieszczonymi na stronie www.lgd.mazurskiemorze.pl

26 osób uczestniczyło 12 kwietnia w szkoleniu przeprowadzonym w Orzyszu dla Beneficjentów realizujących operacje dofinansowane ze środków PO „Rybactwo i Morze” 2014-2020. Szkolenie przeprowadzone zostało przez pracowników Biura Wdrażania PO RYBY w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie. Panie Katarzyna Alberska i Joanna Paukszto omówiły formularz wniosku o płatność, oraz zagadnienia związane z płatnościami, rozliczeniem zaliczek, składaniem sprawozdań i dokumentowaniem operacji finansowych dotyczących wydatków ponoszonych w ramach realizowanych operacji.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją ze spotkania

Pobierz:

Poniżej przedstawiamy harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie, które LGD będzie ogłaszać w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Najbliższe ogłoszenia o naborach zamieszczone zostaną na stronie LGD już 16 kwietnia 2018 r. Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem , oraz do udziału w konkursach.

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich zaprasza do udziału w projekcie "Akademia Umiejętności Animatora LGD". Projekt adresowany jest do osób zainteresowanych szeroko rozumianą działalnością na rzecz społeczności lokalnej. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Biurem LGd MM. Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie   http://faow.org.pl/pl/akademia-umiejetnosci-animatora-lgd/

Zapraszamy na spotkanie informacyjno-szkoleniowe, które odbędzie się w czwartek 12 kwietnia 2018 roku o godz. 10.00 w Centrum Aktywizacji i Współpracy w Orzyszu (ul. Leśna 22).

Przedmiotem spotkania będzie omówienie obowiązków Beneficjenta w zakresie realizacji oraz rozliczania operacji dofinansowanych  w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju ze środków priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020.

 

5 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie podpisane zostały umowy dofinansowania przedsięwzięć realizowanych w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Mazurskie Morze”. Tym razem 25 projektów otrzymało dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.  Zapraszamy do zapoznania się z wykazem dofinansowanych operacji oraz do obejrzenia zdjęć z uroczystego podpisania umów.

program rozwoju obszarow wiejskich