Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Transgranicznego Polska-Rosja. Złożenie takiego wniosku możliwe jest tylko w partnerstwie z wnioskodawcą z Obwodu Kalinigradzkiego w Federacji Rosyjskiej. Sierpniowa wizyta przedstawicieli administracji Gusiewa w Orzyszu umożliwiła pierwsze rozmowy w sprawie partnerstwa i wspólnego pisania wniosku. W dniu 11 września 2017 r. podczas spotkania w Gusiewie podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy LGD „Mazurskie Morze” i Rejonem Gusiew. Porozumienie ze strony LGD podpisane zostało przez Dariusza Kizlinga oraz Rafała Grusznisa, natomiast ze strony Gusiewa podpisy złożył Burmistrz Jewgienij Jewgieniewicz Michajłow.

       Celem podpisanego porozumienia jest wypracowanie i złożenie do Programu Polska-Rosja wspólnego wniosku o dofinansowanie, którego zakres obejmuje budowę infrastruktury turystycznej w Gusiewie i w Orzyszu. Część planowana do realizacji przez LGD to budowa nowoczesnego camperowiska wraz z turystyczną ścieżką edukacyjną po jeziorze Orzysz. Wartość projektu obejmująca koszty obu stron szacowana jest na około 1 mln. euro.

        02 września  2017 r. podczas Festiwalu Runa Leśnego w Piszu podpisane zostały umowy o powierzenie grantu w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Mazurskie Morze” 2014-2020. Zadania finansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa 2014-2020.

        LGD „Mazurskie Morze” udzieliło dofinansowania Stowarzyszeniu Kulturalnemu „Razem dla Łupek” na realizację zadania „Folwark Łupki” – Festiwal Kultury Pruskiej i Mazurskiej oraz dla Orzyskiego  Stowarzyszenia Terapeutów i Animatorów Kultury na dwie operacje:   "Rozwój i promocja szlaku kajakowego rzeki Orzyszy jako lokalnej atrakcji turystycznej"  i  "Święto Rybaka w Orzyszu" .

        Podczas tej imprezy nie zabrakło także stoiska informacyjno-promocyjnego naszego stowarzyszenia, które promowało walory swojego obszaru.

Na tegorocznych Dożynkach Gminnych w Mrągowie oraz w Białej Piskiej swoje stoisko promocyjno-informacyjne miała również Lokalna Grupa Działania "Mazurskie Morze". Była to okazja do zapoznania się z działalnością stowarzyszenia. Oprócz udzielania informacji zainteresowanym mieszkańcom gmin przeprowadziliśmy również konkurs wiedzy o obszarze LGD. Ci, do których uśmiechnęło się szczęście otrzymali gadżety promocyjne LGD.

W dniu 13 sierpnia 2017r. Stowarzyszenie LGD "Mazurskie Morze" uczestniczyło w VII Festiwalu Kultury Mazurskiej w Sorkwitach. Podczas imprezy przeprowadziliśmy kampanię  promocyjno-informacyjną na temat obszaru objętego LSR, realizacji LSR oraz działalności Lokalnej Grupy Działania "Mazurskie Morze". Na stoisku LGD można było zaopatrzyć się w materiały informacyjne oraz promocyjne.

Informujemy, że 14 sierpnia 2017 roku Biuro LGD będzie nieczynne. 
Przepraszamy

10 sierpnia 2017 r. w siedzibie LGD „Mazurskie Morze” podpisana została umowa o powierzenie grantu w wysokości 20.000zł na realizację zadania „VII Festiwal Kultury Mazurskiej”. Dofinansowanie udzielone zostało Stowarzyszeniu Kulturalnemu „Bogactwo Mazur” z siedzibą w Sorkwitach w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Mazurskie Morze” 2014-2020. Zadanie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa 2014-2020.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia umowę podpisali Bożena Salwa i Wojciech Stefaniak. Zarząd LGD reprezentowany był przez Dariusza Kizlinga i Aldonę Mataj.

Zapraszamy do odwiedzenia Sorkwit w najbliższy weekend (12-13 sierpnia), gdzie czeka na Państwa wiele atrakcji Festiwalowych. Życzymy dobrej zabawy.

program rozwoju obszarow wiejskich