Podczas Walnego Zebrania Członków, które odbyło się 7 października 2019 r. członkowie LGD dokonali wyboru Rady Decyzyjnej na kolejną kadencję. Przewodniczącą Rady została wybrana Beata Szymankiewicz reprezentująca w LGD Stowarzyszenie Kultury Nieestradowej im. M.Kajki w Ogródku. Pierwsze posiedzenie Rady, na którym jej członkowie wybiorą Zastępcę Przewodniczącej i Sekretarza planowane jest na luty 2020 roku.

W maju tego roku 40 osób - dzieci i młodzieży ze Świetlicy Środowiskowej KAJAK uczestniczyło w wyjeździe edukacyjno-rekreacyjnym w ramach projektu „Swego nie znacie, cudze chwalicie – Mazurski Park Krajobrazowy”, którego celem było poznawanie niezwykłego bogactwa przyrodniczego naszego regionu. Wyjazd całkowicie był finansowany z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych w ramach programu PROW 2014-2020.

7 października 2019 r. podczas Walnego Zebrania Członków LGD „Mazurskie Morze” nastąpiło uroczyste podpisanie umów o powierzenie grantów dofinansowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizowanych w ramach projektu grantowego pt. LGD "Mazurskie Morze" - promocja lokalnych produktów poprzez naukę i upowszechnianie umiejętności pszczelarskich i kulinarnych. Wartość projektu 50.005,95zł. Dofinansowanie 49.695,00zł. Działania w projekcie zaplanowane zostały na 2020 rok.

Miło nam przekazać wszystkim zainteresowanym o rozstrzygnięciu konkursu fotograficznego „Miejsce zmienione z LGD Mazurskie Morze”

W dniu 25 września 2019 r. na Posiedzeniu Zarządu komisja konkursowa rozstrzygnęła  ogłoszony przez Lokalną Grupę Działania „Mazurskie Morze” konkurs fotograficzny. Przystąpiło 10 osób, które łącznie przygotowały 28 prac konkursowych.

A oto wyniki:

Miejsce 1: Grażyna Walczak

Miejsce 2: Natalia Walczak

Miejsce 3: Ewa Kozak

Wyróżnienie za udział w konkursie otrzymał:  Grzegorz Ławrynowicz

Wręczenie nagród nastąpi podczas Posiedzenia Zarządu w dniu 23 października 2019 r. o godz. 15.00.

Składamy serdeczne gratulacje zwycięzcom i jednocześnie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.

Przedstawiamy nowy tekst strategii uchwalony na Walnym Zebraniu Członków w lipcu br. Zmiany dotyczą wysokości wskaźników oraz doprecyzowania zasad realizacji przez LGD operacji własnych.

 

Zachęcamy do udziału w działaniach realizowanych w zadaniu pt. „Gmina Biała Piska przyjacielem środowiska”. Zadanie realizowane jest przez Towarzystwo Przyjaciół Gminy Biała Piska w ramach projektu grantowego wdrażanego przez LGD „Mazurskie Morze” dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W konkursie na plakat można wygrać rower i trzykołową hulajnogę – spójrzcie na plakat i regulamin.

Uczniowie szkół podstawowych i przedszkolaki mogą uczestniczyć w wyjeździe edukacyjnym do ogrodów edukacyjnych (Motylarnia w Marcinkowie), gdzie zaplanowano udział w warsztatach ogrodniczo-recyklingowych (http://ogrodymarkiewicz.pl/edukacja/32-ogrodniczo-recyklingowe) i warsztatach dyniowych (http://ogrodymarkiewicz.pl/edukacja/41-warsztaty-dyniowe)

program rozwoju obszarow wiejskich