Poniżej przedstawiamy harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie, które LGD będzie ogłaszać w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Najbliższe ogłoszenia o naborach zamieszczone zostaną na stronie LGD już 16 kwietnia 2018 r. Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem , oraz do udziału w konkursach.

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich zaprasza do udziału w projekcie "Akademia Umiejętności Animatora LGD". Projekt adresowany jest do osób zainteresowanych szeroko rozumianą działalnością na rzecz społeczności lokalnej. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Biurem LGd MM. Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie   http://faow.org.pl/pl/akademia-umiejetnosci-animatora-lgd/

Zapraszamy na spotkanie informacyjno-szkoleniowe, które odbędzie się w czwartek 12 kwietnia 2018 roku o godz. 10.00 w Centrum Aktywizacji i Współpracy w Orzyszu (ul. Leśna 22).

Przedmiotem spotkania będzie omówienie obowiązków Beneficjenta w zakresie realizacji oraz rozliczania operacji dofinansowanych  w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju ze środków priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020.

 

5 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie podpisane zostały umowy dofinansowania przedsięwzięć realizowanych w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Mazurskie Morze”. Tym razem 25 projektów otrzymało dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.  Zapraszamy do zapoznania się z wykazem dofinansowanych operacji oraz do obejrzenia zdjęć z uroczystego podpisania umów.

Walne Zebranie Członków LGD "Mazurskie Morze" zdecydowało na spotkaniu w dniu 22.02.2018 r. o wprowadzeniu zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz innych dokumentach związanych z dokonywaniem wyboru operacji do dofinansowania. Zmienione zostały także procedury w zakresie procedury wyboru grantobiorców. Propozycje zmian zaproponowane przez Stowarzyszenie zostały zaakceptowane przez samorząd Województwa. Poniżej przedstawiamy teksty dokumentów po zmianach. Zachęcamy do zapoznania się z nimi. W oparciu o nowe uregulowania zostaną wkrótce ogłoszone kolejne nabory wniosków o dofinansowanie.

Pobierz:

Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” ul. Leśna 22, 12-250 Orzysz informuje o planowanej do realizacji operacji własnej w ramach środków z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020 i zaprasza zainteresowane podmioty do zgłaszania zamiaru realizacji operacji (szczegółowe informacje w załączniku)

Pobierz:

program rozwoju obszarow wiejskich