Zarząd LGD "Mazurskie Morze" postanowił o rezygnacji z ogłaszania zamiaru realizacji operacji własnej. Ogłoszenie opublikowane na stronie internetowej w dniu 24.09.2021 r. zostaje anulowane. Procedowanie w tej sprawie nie będzie kontynuowane, a ogłoszenie zostaje przeniesione do zakładki "Lokalna Strategia Rozwoju", "Dokumenty archiwalne".

Zapytanie ofertowe na  budowę budynków gospodarczych wraz z zagospodarowaniem terenu jako zaplecza do rekreacji i turystyki w ramach zadania: Zagroda edukacyjna – Karczma Mazurska składająca się z rekonstrukcji XVIII wiecznej Chaty mazurskiej oraz  XVI w. kuźni.  Lokalizacja inwestycji: dz. nr 176/1, 177/1, 176/4 położonej w obrębie 1-Orzysz,  w 12-220 Ruciane Nida. 

 I ZAMAWIAJĄCY

Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”   z siedzibą w Orzyszu, Ulica Leśna 22,  12-250 Orzysz, NIP 8491560378 , REGON 280334095.

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1) Przedmiotem zamówienia jest realizacja na rzecz Zamawiającego budowy budynków gospodarczych wraz z zagospodarowaniem terenu, zgodnie z załączonym przedmiarem robót, projektem budowlanym stanowiącym  załącznik nr 1 do zapytania.

 Podstawowe parametry wyżej wymienionych robót:

 1. Rekonstrukcja chaty mazurskiej: 
 •  ogrodzenie długość ok. 27,5m
 •  nawierzchnia z kruszywa łamanego powierzchnia ok. 533m
 •  kubatura ok. 540 m³
 • powierzchnia użytkowa ok. 67,4 m²
 •  powierzchnia zabudowy ok. 83,50 m ²

  2. Rekonstrukcja kuźni:

 • powierzchnia zabudowy ok. 54,00 m²
 • powierzchnia użytkowa  ok. 49,60 m²
 •  kubatura ok. 253 m³
 1. Roboty w zakresie sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych
 2. Roboty w zakresie sieci i przyłączy elektroenergetycznych

 

W dniach 07-08.10.2021r odbyło się Forum Lokalnych Grup Działania Warmii i Mazur 2021 w Hotelu Robert’s Port w Starych Sadach.

Celem operacji było podniesienie kompetencji  12 Lokalnych Grup Działania województwa  warmińsko-mazurskiego w zakresie planowania strategicznego, działania w oparciu o misję i długofalowe strategie działania, integrowania ze środowiskiem lokalnym oraz współpracy sieciowej, a także wzmocnienie roli 12 LGD w środowiskach lokalnych i w województwie warmińsko-mazurskim.

W spotkaniu wzięło udział 50 uczestników, w tym 10-ciu przedstawicieli Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa

Zakres tematyczny:

- Szkolenie poświęcone tematyce Smart Villages: zdobycie wiedzy na temat koncepcji smart villages oraz poznanie polskich i europejskich przykładów smart wsi w związku z planowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wdrażaniem pilotażu Smart Villages w okresie przejściowym.

- Szkolenie poświęcone tematyce Krótkich łańcuchów dostaw żywności: sposób na organizowanie lokalnego rynku dla żywności produkowanej lokalnie w oparciu o sprzedaż bezpośrednią jako elementu rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. System KŁŻ to formuła organizacyjna, która łączy konsumentów bezpośrednio z producentami żywności. O oferowanie jak najszerszego asortymentu produktów i zwiększenie wolumenu sprzedaży, tak aby korzyści płynęły zarówno do partycypujących producentów jak i konsumentów.

Uprzejmie informujemy, iż dnia 07-08.10.2021 r. biuro LGD "Mazurskie Morze" będzie nieczynne z powodu udziału pracowników LGD w szkoleniu. Za utrudnienia przepraszamy.

Gospodarstwo Rybackie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Wyposażenie Gospodarstwa Rybackiego w Mrągowie w nowoczesny samochód ciężarowy wraz z basenami do przewozu żywych ryb. 

Operacja polegała na zakupie samochodu ciężarowego o ładowności około 7 ton wraz z 4 basenami izolowanymi termicznie o pojemności 1610 każdy do przewozu żywych ryb. Zakupiony samochód służy do transportu żywych ryb wyprodukowanych w obiektach akwakultury, jak również złowionych w jeziorach gospodarstwa. Celem operacji jest rozwijanie łańcucha dostaw produktów akwakultury i rybołówstwa w Gospodarstwie i utrzymanie miejsc pracy.

Koszty kwalifikowalne operacji: 297 346,00zł, kwota pomocy: 148 673,00zł

ciężarówkaryby

W tym roku Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” jest organizatorem Forum Lokalnych Grup Działania Warmii i Mazur. Celem operacji jest organizacja dwudniowego spotkania o charakterze sieciowania, szkoleń tematycznych i warsztatów w zakresie kompetencji kluczowych. Termin realizacji wyznaczony jest od 16.08.2021r do 30.10.2021r. Operacja sfinansowana w ramach planu działania KSOW na lata 2014-2020. Budżet operacji wyniesie 41 345,99zł. Kwota kosztów kwalifikowalnych na realizację operacji wynosi 40 745,99zł, a wkład własny 600zł.

Zakres tematyczny:

- Szkolenie poświęcone tematyce Smart Villages: zdobycie wiedzy na temat koncepcji smart villages oraz poznanie polskich i europejskich przykładów smart wsi w związku z planowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wdrażaniem pilotażu Smart Villages w okresie przejściowym.

- Szkolenie poświęcone tematyce Krótkich łańcuchów dostaw żywności: sposób na organizowanie lokalnego rynku dla żywności produkowanej lokalnie w oparciu o sprzedaż bezpośrednią jako elementu rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. System KŁŻ to formuła organizacyjna, która łączy konsumentów bezpośrednio z producentami żywności. O oferowanie jak najszerszego asortymentu produktów i zwiększenie wolumenu sprzedaży, tak aby korzyści płynęły zarówno do partycypujących producentów jak i konsumentów.

program rozwoju obszarow wiejskich