9 marca 2018 r. w Ostródzie, na zaproszenie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina, przedstawiciele LGD „Mazurskie Morze” uczestniczyli w Samorządowym Dniu Sołtysa. Podczas spotkania wręczone zostały przez Marszałka Województwa  wyróżnienia dla wyjątkowych Sołtysów. Dołączamy się do gratulacji i życzymy wytrwałości w dalszym pełnieniu funkcji.

Na wystawionym w Ostródzie stoisku LGD zaprezentowało materiały promocyjno-informacyjne, oraz udzielało informacji o dostępnych środkach finansowych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na realizację przedsięwzięć na terenach wiejskich. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się również publikacje wydane dotychczas przez LGD „Mazurskie Morze”.

Informujemy, iż dnia 16 lutego 2018 roku biuro LGD MM będzie NIECZYNNE.

Za utrudnienia przepraszamy.

Jednym z załączników do Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Mazurskie Morze" na lata 2014-2020 jest Plan komunikacji z mieszkańcami w celu skutecznego wdrażania strategii. Corocznie opracowany jest harmonogram realizacji tego planu. Poniżej mogą się Państwo zapoznać z dokumentem opracowanym na rok 2018.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym dokumentem

Informujemy iż na stronie Instytutu Rybactwa Śródlądowego dostępne są kwestionariusze RRW 22 i RRW 23 z danymi za 2017 rok. Terminowe złożenie sprawozdania jest ustawowym obowiązkiem  każdego podmiotu akwakultury (RRW-22), a także uprawnionych do rybactwa prowadzących działalność w publicznych śródlądowych wodach płynących (RRW-23). Ostateczny termin złożenia kwestionariusza RRW-22 to 15 marca 2018 roku, natomiast RRW-23 to 31 maja 2018 roku.
 
program rozwoju obszarow wiejskich