W dniu 12 grudnia 2017 r. o godz. 13.00 w Biurze LGD „Mazurskie Morze” w Orzyszu przy ul. Leśnej 22 odbędzie się spotkanie szkoleniowe podczas którego przekazane zostaną informacje w zakresie spełnienia wymagań w wydatkowaniu środków zgodnie z zasadą konkurencyjności obowiązującą w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szkolenie skierowane jest do Beneficjentów, którzy uzyskali dofinansowanie na realizację operacji za pośrednictwem LGD „Mazurskie Morze”, oraz do innych osób zamierzających realizować operacje przy dofinansowaniu ze środków PROW 2014-2020.

Na spotkaniu przekazane zostaną również informacje na temat możliwości skorzystania przez przedsiębiorców z dofinansowania na usługi rozwojowe (szkolenia, doradztwo).

Przypominamy podmiotom realizującym zadania grantowe, że o wszelkich planowanych zmianach w zakresie rzeczowo-finansowym lub innych istotnych dla prawidłowej realizacji zadania należy poinformować LGD i uzyskać akceptację. Prosimy również o zapoznanie się i stosowanie instrukcji wypełniania wniosku o rozliczenie grantu. Jednym z załączników do tego rozliczenia jest informacja monitorująca. Dokumenty te przedstawiamy poniżej. Będą one cały czas dostępne na stronie internetowej www.lgd.mazurskiemorze.pl w zakładce "Lokalna Strategia Rozwoju".

W dniach 22-23 września b.r. odbył się wyjazd szkoleniowy dla Rady Decyzyjnej, Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Biura LGD "Mazurskie Morze". Tematem szkolenia była ewaluacja wdrażania LSR, statystyka naborów, realizacja wskaźników, wykorzystanie środków w naborach, a także wymiana doświadczeń z przedstawicielami Północnokaszubskiej LGR w zakresie wdrażania LSR.

Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Działania realizowane w ramach projektu powinny wspierać rozwój u młodych ludzi z małych miejscowości, umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu poprzez podnoszenie ich kompetencji.

W konkursie mogą brać udział fundacje, stowarzyszenia, w tym także ochotnicze straże pożarne, miejskie, gminne i powiatowe biblioteki oraz miejskie i gminne domy kultury z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.

Dotacje w wysokości do 8 500 zł, przyznawane są na półroczne działania młodych osób w wieku 13-19 lat, pochodzących ze wsi i miast do 20 tysięcy mieszkańców. Aplikować można do 25 października br., do godz. 12:00.

Aby pomóc zainteresowanym podmiotom w aplikowaniu do konkursu, wyjaśnić czym ten program różni się od innych programów „młodzieżowych” oraz pokazać przykłady zrealizowanych już działań, odbędą się spotkania informacyjno-szkoleniowe w woj. warmińsko-mazurskim:

- 20 września, g. 15:30 w Piskim Domu Kultury, przy ul. Daszyńskiego 16 w Piszu;

- 21 września, g. 11:00 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie (sala 109 na I piętrze), przy ul. 1 Maja 5 w Olsztynie;

- 21 września, g. 17:00 w Łajsach, w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Południowa Warmia i Lokalnej Grupy Rybackiej Pojezierze Olsztyńskie, Łajsy gm. Gietrzwałd (3 km od drogi krajowej nr 16);

- 26 września, g. 17:00 w Olecku, w Restauracji „Prosto z Mostu” przy pl. Zamkowym 1 w Olecku.

Spotkania są otwarte i bezpłatne.

Szczegółowych informacji udzielają:

Iwona Olkowicz, tel. 608-305-766, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  skype: iwona.olkowicz;

Paweł Wilk, tel. 796-538-105, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Ponadto, jest możliwość wzięcia udziału w jednym z pięciu szkoleń organizowanych przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Szkolenia będą poświęcone pisaniu wniosków do konkursu Równać Szanse i odbędą się w: Warszawie, Gdańsku, Lublinie, Krakowie i Poznaniu. Nabór na szkolenia organizowane w dniach 16 i 23 września trwa do 15 września. Szczegółowe informacje znajdują się tu: http://rownacszanse.pl/i345.

       Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Transgranicznego Polska-Rosja. Złożenie takiego wniosku możliwe jest tylko w partnerstwie z wnioskodawcą z Obwodu Kalinigradzkiego w Federacji Rosyjskiej. Sierpniowa wizyta przedstawicieli administracji Gusiewa w Orzyszu umożliwiła pierwsze rozmowy w sprawie partnerstwa i wspólnego pisania wniosku. W dniu 11 września 2017 r. podczas spotkania w Gusiewie podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy LGD „Mazurskie Morze” i Rejonem Gusiew. Porozumienie ze strony LGD podpisane zostało przez Dariusza Kizlinga oraz Rafała Grusznisa, natomiast ze strony Gusiewa podpisy złożył Burmistrz Jewgienij Jewgieniewicz Michajłow.

       Celem podpisanego porozumienia jest wypracowanie i złożenie do Programu Polska-Rosja wspólnego wniosku o dofinansowanie, którego zakres obejmuje budowę infrastruktury turystycznej w Gusiewie i w Orzyszu. Część planowana do realizacji przez LGD to budowa nowoczesnego camperowiska wraz z turystyczną ścieżką edukacyjną po jeziorze Orzysz. Wartość projektu obejmująca koszty obu stron szacowana jest na około 1 mln. euro.

program rozwoju obszarow wiejskich