W dniu 28.07.2019 r. przedstawiciele Biura LGD „Mazurskie Morze” uczestniczyli w Obchodach  Dni Rucianego- Nidy poprzez wystawienie stoiska informacyjno-promocyjnego. Każdy zainteresowany miał możliwość uzyskania informacji na temat działań LGD oraz wzięcie udziału w konkursie z nagrodami.

W dniu 06.07.2019 uczestniczyliśmy w obchodach  „Dni Mikołajek”, które były okazją do zapoznania mieszkańców z działalnością Stowarzyszenia. Oprócz udzielenia informacji zainteresowanym mieszkańcom oraz turystom przeprowadziliśmy również konkurs wiedzy o obszarze LGD. Ci, którzy odpowiedzieli poprawnie otrzymali gadżety promocyjne.

W dniu 28 czerwca 2019r. uczestniczyliśmy w obchodach Dni Orzysza. Na stoisku można było uzyskać materiały i gadżety informacyjno-promocyjne. Każdy zainteresowany miał możliwość wzięcia udziału w konkursie z nagrodami, gdzie można było sprawdzić swoją wiedzę o obszarze LGD „Mazurskie Morze”.

W dniu 14 czerwca 2019 r. odbyła się uroczysta Inauguracja Obchodów 10-lecia LGD Mazurskie Morze, podczas której otworzono Inwestycję Camper Park "Aris" w Orzyszu. Wszystkich zaproszonych gości powitał Pan Dariusz Kizling. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Instytucji krajowych i regionalnych, władz Gmin i Powiatów, Gospodarstw Rybackich, Lokalnych Grup Działania, Lokalnych Grup Rybackich, Członkowie Stowarzyszenia oraz Członkowie Zarządu. Nie zabrakło również Radnych Gminy Orzysz oraz innych zaproszonych gości. Uroczyście została przecięta wstęga po czym głos zabrał Pan Dariusz Kizling- Prezes Zarządu LGD "Mazurskie Morze". Po wystąpieniu odbył się program artystyczny zorganizowany przez Dom Kultury w Orzyszu naszym gościem była Pani Katarzyna Romot- mieszkanka Pisza. Po programie artystycznym obejrzano projekcję filmu promocyjnego Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Mazurskie Morze". W między czasie Pan Ireneusz Zieliński wykonał pokaz wędzenia sielawy "po mazursku". Wszystkim zaproszonym towarzyszyła wspaniała atmosfera. Cieszymy się, że w tak szczególnym dniu mogli być z nami.

 Lokalna Grupa Działania „ Mazurskie Morze”  zorganizowała i przeprowadziła szkolenie pod nazwą  „Kurs przygotowawczy do egzaminu na stopień stermotorzysty żeglugi śródlądowej” dofinansowane ze środków  Programu Operacyjnego „Rybactwo i  Morze”. 

W dniach 18-19 marca 10 osobowa grupa  przedstawicieli sektora rybackiego uczestniczyła w szkoleniu, które obejmowało 16 godzin zajęć . Były to działania edukacyjne ukierunkowane na szkolenie zawodowe oraz przekazanie wiedzy pracownikom sektora rybackiego, mające na celu podniesienie kwalifikacji osób zatrudnionych w Gospodarstwach Rybackich. Po zakończeniu szkolenia wręczone zostały zaświadczenia o ukończeniu kursu.

 

program rozwoju obszarow wiejskich