Stowarzyszenie „Razem dla Łupek” realizuje zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach projektu grantowego pt. „LGD Mazurskie Morze - promocja zachowania i upowszechniania dziedzictwa lokalnego - festiwale, wystawy, warsztaty, koncerty, wizyty edukacyjne.”. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie to festiwal Kultury Pruskiej i Mazurskiej, który odbędzie się 21 lipca 2018 r. w Łupkach. Obecnie Stowarzyszenie zaprasza też do udziału w konkursie fotograficznym.

Więcej szczegółów zamieszczono na profilu Stowarzyszenia pod linkiem https://www.facebook.com/razemdlalupek/

LGD„Mazurskie Morze” i Stowarzyszenie „Razem dla Łupek” zapraszają mieszkańców i gości do udziału w wydarzeniach.

Spółdzielnia Socjalna „Mazurskie Morze Możliwości” zakończyła realizację operacji pt. Budowa ogólnodostępnej przystani cumowniczej dla małych jednostek pływających na jeziorze Orzysz. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach naborów ogłaszanych przez Lokalna Grupę Działania „Mazurskie Morze”. Umowa o przyznaniu pomocy zawarta została przez Spółdzielnię z Samorządem Województwa w dniu 16 stycznia 2018. Pomost stoi już na jeziorze Orzysz i mogą z niego korzystać wszyscy zainteresowani. Wartość całego projektu to 56.580,00zł, kwota dofinansowania to 39.606,00zł (70%). Pozostała część kosztów została sfinansowana ze środków własnych Spółdzielni (16.974,00zł).

Zapraszamy do udziału w pierwszej edycji Akademii Liderów Pozarządowych ALPY - programu rozwoju kompetencji dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, pełniących w swoich organizacjach funkcje zarządcze (prezesi, wiceprezesi, skarbnicy, sekretarze, członkowie zarządów). Uczestnictwo w programie jest całkowicie bezpłatne.

Dzięki uczestnictwu w Akademii przedstawiciel waszej organizacji może podwyższyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie: a. budowania wiarygodnej marki organizacji, b. efektywnego prowadzenia dialogu z sektorem publicznym z partycypacyjnym udziałem w tworzeniu polityk publicznych, c. kreowaniu profesjonalnych usług w ramach zadań zleconych przez samorządy.

Na uczestników I edycji Programu Akademia Liderów Pozarządowych czeka tylko 10 miejsc. Osoby ubiegające się o udział do dnia 10 maja 2018r. do godz. 23:59 powinny wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy online, znajdujący się pod adresem: http://alefundacja.pl/akademia-liderow-pozarzadowych-alpy. Tam też czekają na państwa szczegółowe informacje dotyczące Programu.

W dniu 26 i 27 kwietnia odbyły się w powiecie piskim i mrągowskim organizowane przez LGD „Mazurskie Morze” spotkania informacyjno-szkoleniowe dotyczące możliwości otrzymania dofinansowania  na realizację projektów realizujących cele Lokalnej Strategii Rozwoju. Omówione zostały ogłoszone już nabory wniosków o powierzenie grantu w ramach których można uzyskać dofinansowanie ze środków PROW 2014 – 2020.

Przedstawiciele LGD  poinformowali również o zasadach ubiegania się o dofinansowanie w ramach planowanych do ogłoszenia w maju 2018 r. naborów wniosków o dofinansowanie ze środków PROW 2014-2020 w zakresie rozwoju działalności gospodarczej i ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, a także ze środków PO „Rybactwo i Morze” na rozwój działalności w łańcuchu dostaw produktu sektora rybołówstwa i akwakultury oraz w kierunku różnicowania działalności rybackiej.

Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” realizuje dwa projekty grantowe dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Projekty realizowane są w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD. Umowy dofinansowania zostały zawarte z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego 10 sierpnia i 25 sierpnia 2017 r.

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” zaprasza Państwa 15 maja 2018 r. o godzinie 10.00 na bezpłatne spotkanie informacyjne do Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. Gizewiusza 5, sala konferencyjna.

Podczas spotkania przedstawimy jak w 7 krokach otrzymać refundację i uzyskać zwrot do 80% kosztów usług rozwojowych, takich jak: szkolenia, kursy zawodowe, doradztwo, bez ograniczeń dla branży, tematyki szkoleń, wartości usługi i miejsca jej realizacji - Państwo sami wybieracie usługę i firmę, która ją zrealizuje, a Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” tylko ją Państwu zrefunduje.

Zainteresowanych zapraszamy i prosimy o potwierdzenie przybycia pod numerem telefonu 662 878 041 lub poprzez wysłanie e-maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Stowarzyszenie od 1 października 2016r. do 31 marca 2019r. realizuje jako Operator projekt:

Fundusz Usług Rozwojowych – subregion ełcki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10: Regionalny rynek pracy, Działanie 10.6: Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytowe na podstawie umowy nr RPWM.10.06.00-28-0004/16.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

program rozwoju obszarow wiejskich