Trzy godziny to czas w jakim można wspólnie z rodziną przejechać trasę rowerową: Ruciane-Nida- Krzyże – Karwica – Maskulińskie – Pranie - Ruciane-Nida, która przebiega po części szlaku „Petla Nidzka”. W rajdzie 17.09.2011 roku „Rowerem po Mazurskim Morzu” wzięło udział 100 miłośników dwóch kółek.

 

Wszyscy uczestnicy po dokonanej rejestracji w Kompleksie Żeglarsko-Rekreacyjnym „Pod Dębem” wjechali na szlak niebieski (Pętla Nidzka) biegnący wzdłuż jeziora Nidzkiego. Oryginalna trasa biegnie wzdłuż całego jeziora i liczy w sumie ok. 49 kilometrów. Nasza trasa rajdu liczyła ok. 24 kilometrów i kierowała się najpierw do Krzyży, aby zaraz za nimi odwiedzić malowniczą Bindugę Bobrową z widokiem na jezioro Nidzkie. Tam wszyscy stanęli do wspólnego zdjęcia, a zaraz po nim spokojnym tempem ruszyliśmy dalej leśną ścieżką do Karwicy. Karwicę oraz Krzyże odwiedzają pokolenia znanych poetów, aktorów, nie tylko z uwagi na jeziora i lasy, ale także mazurską zabudowę, którą m. in. mogliśmy zobaczyć podczas rajdu. W Karwicy wybraliśmy kierunek do pierwszej siedziby nadleśnictwa Maskulińskiego, natomiast stamtąd, dalej leśną drogą kierowaliśmy się do Prania, aby zwiedzić Muzeum K. I. Gałczyńskiego. Po niedługim postoju w Praniu ruszyliśmy do miejsca startu, aby zakończyć rajd gorącym bigosem i wspólnym pieczeniem kiełbasek.

 

Jazda rowerem to pasja, którą można rozwijać niezależnie od wieku. Świetnym dowodem był na to najmłodszy uczestnik rajdu – Bruno Oleński z Rucianego-Nidy, który liczył sobie zaledwie 1 rok i 7 m-cy oraz najstarszy rowerzysta – Wiesław Romatowski z Pisza, liczący 72 lata. Najmłodszy i najstarszy uczestnik wraz z zgłoszoną najliczniejszą rodziną Oleńskich (5 osób) otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe za udział w rajdzie. Wśród pozostałych uczestników rajdu zostały rozlosowane nagrody rzeczowe.

Rajd turystyczno-rekreacyjny był podsumowaniem zakończonego plebiscytu na najpiękniejszy szlak turystyczny. Mieszkańcy LGD na przełomie kwietnia i czerwca b.r. mogli na stronie LGD głosować na jeden z 12 szlaków Mazurskiego Morza. Pętla Nidzka otrzymała najwięcej głosów, w związku z tym na części tej trasy został zorganizowany pierwszy rajd rowerowy.

Kolejny rajd już za rok. Do zobaczenia na kolejnym mazurskim szlaku!

PRZEJDŹ DO GALERII

program rozwoju obszarow wiejskich