Harmonogram spotkań konsultacyjnych dla opracowania LSR na okres 2021-2027 uległ zmianie! Poniżej zamieszczam poprawiony harmonogram:

program rozwoju obszarow wiejskich