Szanowni Państwo,

Kończy się już czwarty rok wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Mazurskie Morze” na lata 2014-2020. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich złożonych zostało 175 wniosków o dofinansowania i podpisanych zostało 51 umów. W ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” złożonych zostało 101 wniosków o dofinansowanie i podpisanych zostało 57 umów. Niektóre Przedsięwzięcia zaplanowane w strategii cieszyły się różnym zainteresowaniem i środki zaplanowane w strategii zostały wykorzystane na różnym poziomie. Były również przedsięwzięcia, w których pomimo kilku ogłoszonych naborów nie wpłynęły żadne wnioski o dofinansowanie. Dotyczy to operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, ale ukierunkowanej albo na przetwarzanie lokalnego produktu rolnego (Przedsięwzięcia 1.2.1), albo na przetwarzanie produktu sektora rybołówstwa i akwakultury (Przedsięwzięcia 1.1.1 i 1.1.2). W ramach niektórych przedsięwzięć nie udało się zrealizować planowanych działań, a w niektórych przedsięwzięciach zainteresowanie wnioskodawców przekraczało dostępne limity, jak we wszystkich naborach na wsparcie istniejących firm.

 Dlatego obecnie analizujemy stan wdrażania strategii i konieczność wprowadzenia zmian. Prace nad ewaluacją dokumentu rozpoczął w dniu 12 października 2020 r. Zespół Monitorujący. Wypracował on już pierwsze swoje propozycje zmian w LSR. Zostały one przedstawione i przedyskutowane na posiedzeniu Zarządu LGD w dniu 21 października.

Obecnie przedstawiamy Państwu propozycje wypracowane przez Zespół Monitorujący i zachęcamy do zgłaszania swoich propozycji zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. Zgłaszane propozycje będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej. Po zebraniu propozycji Zarząd LGD dokona ich analizy i rozstrzygnięcia czy należy je uwzględnić przy zmianie LSR. Następnie przygotuje propozycje do przedstawienia na Walnym Zebraniu Członków.Prosimy o wykorzystanie do konsultacji załączonej poniżej ankiety. Na propozycje czekamy do 30 listopada 2020 r. Należy je przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub do Biura LGD „Mazurskie Morze”, ul. Leśna 22, 12-250 Orzysz.

program rozwoju obszarow wiejskich