Przedstawiamy poprawiony protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej w dniu 24 maja 2022. Zmiany dotyczą błędnie przepisanych z kart oceny punktów w kryteriach oceny dla dwóch operacji oraz uzupełnienia informacji o tym, że przy podejmowaniu uchwał uwzględniono informację Biura LGD z dokonanej przez Biuro weryfikacji powiązań Wnioskodawców z Członkami Rady Decyzyjnej.

Przedstawiamy dokumenty z ostatniego posiedzenia Rady Decyzyjnej:

listę operacji wybranych do dofinansowania w naborze Nr 4/2022 (środki PO "Rybactwo i Morze" 2014-2020)

listę operacji wybranej do dofinansowania ze środków PROW 2014-2020 (operacja własna LGD)

protokół z posiedzenia

22 sierpnia o godz. 13.00 w siedzibie LGD odbędzie się posiedzenie rady Decyzyjnej poświęcone weryfikacji wniosków z Naboru nr 4/2022

Przedstawiamy wykaz wniosków o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" 2014-2020 złożonych w naborze Nr 4/2022

Przedstawiamy poniżej dokumenty uchwalone przez Radę Decyzyjną w dniu 30.06.2022 r.:
- lista operacji wybranych do dofinansowania w naborze nr 3/2022 po zmianie dotyczącej kwot wliczanych do limitu
- lista operacji wybranych do dofinansowania w naborze nr 3/2022 po rozpatrzeniu protestów,
- uzupełniony protokół z dnia 18.05.2022 r.
- protokół z 30.06.2022 r.

Zamieszczamy także protokół z posiedzenia Rady w dniu 05.05.2022 r. Protokół ten nie był wcześniej opublikowany.

Rada Decyzyjna zbierze się w dniu 30 czerwca br. o godz. 14.00 w celu rozpatrzenia protestów złożonych do oceny wniosków w naborach nr 2/2022 i 3/2022 (środki PROW). Przedstawiamy program posiedzenia.

program rozwoju obszarow wiejskich