Przedstawiamy poniżej dokumenty uchwalone przez Radę Decyzyjną w dniu 30.06.2022 r.:
- lista operacji wybranych do dofinansowania w naborze nr 3/2022 po zmianie dotyczącej kwot wliczanych do limitu
- lista operacji wybranych do dofinansowania w naborze nr 3/2022 po rozpatrzeniu protestów,
- uzupełniony protokół z dnia 18.05.2022 r.
- protokół z 30.06.2022 r.

Zamieszczamy także protokół z posiedzenia Rady w dniu 05.05.2022 r. Protokół ten nie był wcześniej opublikowany.

Rada Decyzyjna zbierze się w dniu 30 czerwca br. o godz. 14.00 w celu rozpatrzenia protestów złożonych do oceny wniosków w naborach nr 2/2022 i 3/2022 (środki PROW). Przedstawiamy program posiedzenia.

Ogłosiliśmy nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020. Zakres naboru obejmuje realizację inwestycji w zakresie ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej. Szczegóły opisano w ogłoszeniu o naborze.

program rozwoju obszarow wiejskich