22 października o godz. 13.00 w Biurze LGD w Orzyszu odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej. W programie rozpatrzenie protestów od oceny operacji w zakresie zgodności z lokalnymi kryteriami oraz dokonanie oceny wniosków o powierzenie grantów złożonych w naborze nr 4/2021.

Poniżej przedstawiamy program posiedzenia.

Informujemy, że nabór wniosków o powierzenie grantów nr 5/2021 pozostał nierozstrzygnięty z powodu nie wpłynięcia co najmniej dwóch wniosków o dofinansowanie. Zakres naboru obejmował tematykę Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych. Złożony został jeden wniosek co uniemożliwia realizacje przez LGD projektu grantowego, który powinien składać się co najmniej z dwóch zadań. Zarząd LGD zdecydował, że nabór wniosków nie zostanie powtórzony i zamieszczona zostanie informacja o zamiarze realizacji przez LGD operacji własnej z opisanego powyżej zakresu.

Informujemy, że załącznik do ogłoszenia Naboru Nr 9/2021 został uzupełniony o dodatkowy wskaźnik rezultatu, który omyłkowo pominięto. Poniżej poprawiony załącznik.

27 września odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej dotyczącej oceny wniosków złożonych w naborach 1-3/2021 . Poniżej przedstawiamy program posiedzenia.

program rozwoju obszarow wiejskich