Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” zaprasza do składania wniosków w ogłaszanych naborach wniosków o dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dofinansowanie mogą uzyskać projekty realizujące cele i wskaźniki Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Mazurskie Morze” na lata 2014-2020.

Wnioski można składać od 18 czerwca do 2 lipca 2018 r., a ogłoszone nabory obejmują zakresy:

  • Nabór nr 4/2018: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Mazurskie Morze” przez: rozwijanie działalności gospodarczej,
  • Nabór nr 5/2018: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej,
  • Nabór nr 6/2018: Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych, lub powiatowych.

Szczegółowe warunki ogłoszonych naborów oraz dokumenty LGD zamieszczone zostały w zakładkach „Nabory wniosków” i „Lokalna Strategia Rozwoju” na stronie lgd.mazurskiemorze.pl.

Formularze wniosków i biznesplanu wraz z instrukcjami można pobrać ze strony www.prow.warmia.mazury.pl w zakładce „Leader 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

program rozwoju obszarow wiejskich