Drukuj

Przypominamy, że wnioskodawcy składający wnioski w naborach od Nr 4 do Nr 6/2018 zobowiązani są dołączyć do wniosku dwa oświadczenia:

Wnioskodawcy składający wnioski w naborach Nr 6 i 7/2018 (PO RYBY 2014-2020) dodatkowo zobowiązani są do złożenia oświadczeń: