Poniżej przedstawiamy wykazy wniosków złożonych w naborach:

Pierwsze posiedzenie Rady Decyzyjnej planowane jest na 17 lipca.

program rozwoju obszarow wiejskich