W środę 8 sierpnia 2018 o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej LGD poświęcone rozpatrzeniu złożonych protestów od dokonanej oceny wniosków. Protesty złożyli Beneficjenci ubiegający się o dofinansowanie ze środków PROW 2014-2020 w ramach naborów Nr 4/2018 i Nr 5/2018. Poniżej przedstawiamy porządek posiedzenia.

program rozwoju obszarow wiejskich