Poniżej przedstawiamy porządek planowanego posiedzenia.

program rozwoju obszarow wiejskich