Rada Decyzyjna LGD "Mazurskie Morze" dokona w piątek oceny wniosków o dofinansowanie ze środków programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" złożonych do Lokalnej Grupy Działania  w zakończonych naborach nr 9/2018 i 10/2018. Poniżej przedstawiamy porządek obrad.

program rozwoju obszarow wiejskich