Nabór dotyczy wniosków składanych w partnerstwie podmiotów wykonujących działalność gospodarczą.

Ogłoszenie naboru wniosków Nr 10/2020

o przyznanie pomocy, ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Mazurskie Morze” na lata 2014-2020

Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 11 marca 2020 r. do 18 marca 2020 r. w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze” przy ul. Leśnej 22 w Orzyszu, w godzinach 9.00 – 14.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku, przy czym ostateczny termin składania wniosków w ramach naboru upływa 18 marca 2020 r. o godz. 12.00. Decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”.

Podmiot ubiegający się o dofinansowanie składa wniosek bezpośrednio (osobiście, albo przez pełnomocnika, albo przez osobę upoważnioną). Wniosek należy złożyć w formie papierowej w 1 egz. w wersji oryginalnej oraz wersji zapisanej na informatycznym nośniku danych (płyta CD).

Wnioski z chwilą przyjęcia przez Biuro LGD podlegają ochronie danych osobowych i informacji handlowych (dane osobowe i handlowe są poufne).

06 lutego o godz. 14.00 w siedzibie LGD "Mazurskie Morze" w Orzyszu przy ul. Leśnej 22 odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej poświęcone ocenie wniosków złożonych w naborach zakończonych 29 stycznia. Przedstawiamy program posiedzenia.

program rozwoju obszarow wiejskich