Ogłoszenie naboru wniosków Nr 9/2018

o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Mazurskie Morze” na lata 2014-2020.


Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 01 października 2018 r. do 15 października 2018 r. w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze” przy ul. Leśnej 22 w Orzyszu, w godzinach 9.00 – 14.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku, przy czym ostateczny termin składania wniosków w ramach naboru upływa 15 października 2018 r. o godz. 12.00.  Decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”.

Podmiot ubiegający się o dofinansowanie składa wniosek bezpośrednio (osobiście, albo przez pełnomocnika, albo przez osobę upoważnioną). Wniosek, wraz z załącznikami, należy złożyć w formie papierowej w 1 egz. w wersji oryginalnej oraz wersji zapisanej na informatycznym nośniku danych (płyta CD).

Wnioski z chwilą przyjęcia przez Biuro LGD podlegają ochronie danych osobowych i informacji handlowych (dane osobowe i handlowe są poufne).

18 lipca br. Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmiany harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Zmiany zostały zaakceptowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Poniżej przedstawiamy nowy harmonogram.

Poniżej przedstawiamy porządek planowanego posiedzenia.

Przedstawiamy poniżej listy operacji zgodnych z LSR, ocenionych i wybranych do dofinansowania, po rozpatrzeniu protestów, w ramach naboru nr 4/2018 i nr 5/2018

W środę 8 sierpnia 2018 o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej LGD poświęcone rozpatrzeniu złożonych protestów od dokonanej oceny wniosków. Protesty złożyli Beneficjenci ubiegający się o dofinansowanie ze środków PROW 2014-2020 w ramach naborów Nr 4/2018 i Nr 5/2018. Poniżej przedstawiamy porządek posiedzenia.

program rozwoju obszarow wiejskich