Poniżej przedstawiamy wyniki oceny wniosków o dofinansowanie ze środków PO "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 złożonych w ogłoszonych przez LGD "Mazurskie Morze" naborach nr 7/2018 i nr 8/2018

Poniżej przedstawiamy programy dwóch posiedzeń Rady decyzyjnej zaplanowanych na dzień 17 lipca br. Tematem posiedzeń będzie ocena wniosków o dofinansowanie operacji  złożonych w naborach      od 1 do 8/2018

Poniżej przedstawiamy wykazy wniosków złożonych w naborach:

Pierwsze posiedzenie Rady Decyzyjnej planowane jest na 17 lipca.

Przypominamy, że wnioskodawcy składający wnioski w naborach od Nr 4 do Nr 6/2018 zobowiązani są dołączyć do wniosku dwa oświadczenia:

Wnioskodawcy składający wnioski w naborach Nr 6 i 7/2018 (PO RYBY 2014-2020) dodatkowo zobowiązani są do złożenia oświadczeń:

program rozwoju obszarow wiejskich